Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 januari 2018

Van afval naar grondstof

Waarom is D66 voorstander van een nieuw afvalbeleid in Oegstgeest?

Op 21 december is een voorstel voor een nieuwe manier van afval-inzamelen in de Raad van Oegstgeest aangenomen, het zogenaamde ‘omgekeerd’ inzamelen. Waarom is D66 voorstander van dit nieuwe afvalbeleid in Oegstgeest?

De Nederlandse overheid heeft aan alle gemeenten de opdracht gegeven de komende jaren tot het omgekeerd gaan inzamelen van huishoudelijk afval, om daarmee minimaal 75% huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen en het restafval te reduceren van 200 kg tot maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar. Deze doelstellingen dragen bij aan een schoner klimaat, een beter milieu en het vergroenen van onze economie, waarbij nieuwe kansen worden gecreëerd voor nieuwe producten zoals het hergebruik van PET voor allerlei nieuwe toepassingen. Dit noemen we de circulaire economie.

Bij omgekeerd inzamelen zal in de toekomst de bulk van uw afval niet meer bestaan uit restafval, maar voornamelijk uit PMD (Plastics, Metalen en Drinkkartons), dat nu allemaal in de PMD zak kan worden gestopt. Daarnaast blijven GFT (Groen en tuin-afval) en de andere al bestaande afvalstromen die we al recyclen zoals glas, textiel en papier een belangrijk deel uitmaken van alle grondstoffen die we kunnen recyclen. In Oegstgeest zal dit systeem vanaf 2020 worden ingevoerd.

De service die de gemeente Oegstgeest dan aan haar burgers zal aanbieden zit hem in het ophalen van de bulk afval bij u thuis, in de vorm van een minicontainer voor PMD en een minicontainer voor GFT, waarna een klein beetje restafval overblijft, dat u dan zelf wegbrengt naar een ondergrondse container, samen met de andere herbruikbare grondstoffen. Dat kan in de eigen buurt, of met de auto naar de supermarkt, of bij de sportparken etc. Het verschil met voorheen is dat u dit dan voor het restafval veel minder vaak hoeft te doen. Het gaat dus niet om dezelfde hoeveelheden restafval als wat u nu gewend bent. D66 Oegstgeest  realiseert zich zeer goed dat een nieuw systeem altijd een gewenningsproces betekent voor inwoners, met name voor de wat oudere inwoners. Voor ouderen en gehandicapten die dat echt niet meer zelf kunnen wil D66 daarom een extra ophaalservice regelen. We gaan daarover in de nieuwe raadsperiode na de verkiezingen een voorstel uitwerken. De afvalverwerkers (ook de AVR in onze regio) werken steeds meer met gescheiden, zogenaamde ‘schone stromen’: Daarmee kan er maximaal  profijt worden behaald met het terugwinnen van grondstoffen. Momenteel kan bij de nieuwe systematiek soms wel tot 90% van het afval worden hergebruikt, zodat er nog maar weinig verbrand hoeft te worden en er weinig verloren gaat aan grondstoffen.

Belangrijk is ook om te beseffen dat omgekeerd inzamelen, in combinatie met DIFTAR voor restafval (gedifferentieerde tarieven)  -als het goed gedaan wordt- tot minder kosten per huishouden zal leiden, waardoor de afvalstoffenheffingen omlaag kunnen gaan.  De komende 2 jaar zal het systeem worden uitgewerkt met alle ins en outs en wij zullen dat met onze fractie nauwkeurig monitoren en bijsturen indien bijvoorbeeld de technologische vernieuwingen dat nodig maken.