Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Beeldvormende vergadering: Energieakkoord Holland Rijnland

Donderdag, 6 december in het gemeentehuis

Het betreft een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad over de energietransitie. Iedereen is welkom!

Vorig jaar september is door 18 partijen – waaronder alle 14 de gemeenten in de regio – het Energieakkoord Holland Rijnland ondertekend. Daarin is de ambitie opgenomen om in 2050 energieneutraal te worden. Onder andere door zelf als regio duurzame energie op te wekken. Als regio willen we voor de provinciale verkiezingen in maart 2019 aangeven dat wij in onze regio in 20205 2,5 Petajoule (PJ) duurzame energie willen en kunnen opwekken uit zon en wind. Ook geven de ruimtelijke en sociaal-economische kaders aan waarbinnen we dat willen doen.

Dit proces staat beschreven in de brief die de gemeenteraad begin oktober heeft ontvangen van Liesbeth Spies, regionaal portefeuillehouder Energie en voorzitter van de Stuurgroep Regionale Energietransitie. Op verzoek van de portefeuillehouders Energie van de 14 gemeenten licht zij – of, afhankelijk van de agenda, een ander Stuurgroeplid of wethouder – deze brief en bijbehorende planning graag toe. En gaat met u in gesprek over de kansen voor duurzame energie in de regio

https://gemeenteraad.oegstgeest.nl/raadsinformatie/raadsdocumenten_3109/item/trouwzaal-beeldvorming-ruimte_3862.html

6 december

20:30 uur

Trouwzaal, gemeentehuis