Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 juni 2011

ALV 29 juni

Op woensdag 29 juni organiseert D66 Oegstgeest-Rijnland een Algemene Ledenvergadering. Deze ALV zal om 20.00 uur beginnen in
Etablissement EINSTEIN, Nieuwe Rijn 19,2312 JC Leiden.

Dit lijkt wellicht een vreemde locatie voor de afdeling Oegstgeest-Rijnland, maar alle denkbare zaaltjes in Oegstgeest en Valkenburg waren niet beschikbaar op deze avond.

We beginnen om 20.00 uur met een kort huishoudelijk gedeelte, waarin verslag, jaarverslag en begroting ter sprake komen. Vanaf 20.30 uur staat het thema van deze avond centraal 'Groen in en om de stad' Het thema wordt belicht door:
– Han Weber, D66-Gedeputeerde voor Groen, Water, Cultureel Erfgoed in Zuid-Holland,
– Frank de Wit, D66-wethouder met Groen in de portefeuille in Leiden en
– Lia de Ridder, wethouder voor PrO in Oegstgeest, eveneens met Groen in de portefeuille.

Han zal kort schetsen wat D66 over het speerpunt “natuur” in het verkiezingsprogramma voor provinciale staten had staan, en wat daarvan in het coalitie-akkoord is terecht gekomen. Hierbij wordt ook ingegaan op welke consequenties/gevolgen/resultaten heeft dat heeft voor Leiden, Oegstgeest, Katwijk en omgeving.
Frank en Lia reageren daarop met concrete vraagpunten voor hun gemeente.
De centrale vraag voor alle drie is: Hoe kunnen we op positieve wijze gebruik maken van het feit datD66 bestuurders op verschillende niveaus groen in de portefeuille hebben? Wat kun je daar voor
onze gemeenten uithalen? Wat hebben we met elkaar over een paar jaar bereikt?

Het Bestuur van de afdeling D66 Oegstgeest- Rijnland hoopt u alleen op deze ALV te begroeten.

De hele uitnodiging kunt u hier downloaden