Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 26 oktober 2019

Confrontatie met de realiteit voor VVD-CDA-PrO

Er ligt een begroting waarin de schuld van de gemeente in 4 jaar tijd naar 65 miljoen Euro stijgt. Een begroting waarin de lage rente gebruikt wordt om deze dekkend te krijgen. Een begroting die voor 2020 een tekort laat zien en voor de jaren daarna weinig ruimte laat voor nieuw beleid. D66 vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling.

Dit staakt haaks op  het coalitieakkoord dat beloofde dat Oegstgeest werkt aan het verder verlagen van de schuld naar tussen de 40 en 45 miljoen euro in 2025. Verder beloofde de coalitie dat de OZB verhoging gecompenseerd zou worden door een verlaging van de rioolheffing. Tot onze verbazing blijkt deze verlaging nu voorlopig van de baan. En niet te vergeten de aangekondigde stijging van de afvalstoffenheffing van 18% op restafval. Dit terwijl we al twee jaar wachten op beleid om het restafval terug te dringen.

Investeren in de voorzieningen

Investeren is ook voor D66 onontkoombaar gezien de staat van onze bruggen en scholen. Wel verwachten we van het college duurzame keuzes en transparante afspraken met ontwikkelaars en inwoners. Herfinancieren tegen een lagere rente is prima, maar voor de toekomst moet er wel geloofwaardig afgelost worden.

Samenwerken aan duurzaamheid

Onze inwoners doen al veel aan duurzaamheid, daar blijkt een groot gevoel voor urgentie uit. D66 gelooft  in de baten van duurzaamheid zowel financieel als in de maatschappelijke waarde voor onze inwoners. En niet zoals het CDA en de VVD die betaalbaarheid en draagvlak onder inwoners als argument gebruiken om elk initiatief af te remmen..

Bescherm de successen

Oegstgeest drijft op herkenbare initiatieven zoals de kinderactiviteiten van Stichting Evenementen. Hier zijn meerdere generaties mee opgegroeid in Oegstgeest. De gemeente moet de mensen achter deze initiatieven helpen het succes van dit soort parels voor Oegstgeest te behouden.

Vorig jaar gaf D66 in de reactie op de begroting aan dat we staan voor een realistisch financieel perspectief voor Oegstgeest. We zijn blij met de geplande investeringen om onze bruggen en schoolgebouwen open te houden. Maar met het tempo waarin de schuld daarmee groeit vragen wij ons af welk perspectief de coalitie heeft voor over 20 jaar. Of is de zelfstandigheid van Oegstgeest op die termijn niet meer zo belangrijk?

D66 werkt samen met inwoners aan een duurzame toekomst. Als de gemeente investeert in zaken die we graag willen behouden, investeert de inwoner van Oegstgeest mee! Daar willen wij het komend jaar met onze inwoners en de andere partijen aan werken, voor een sterker Oegstgeest.