Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 september 2018

D66 met Lokaal voor verruiming winkeltijden

Het houdt de gemoederen flink bezig in Oegstgeest: een eventuele verruiming van de winkeltijden op zon- en feestdagen. Lokaal had samen met D66 een initiatiefvoorstel ingediend. Beide partijen gingen afgelopen donderdag tijdens de commissievergadering het debat met de andere partijen aan. Het voorstel dat op tafel ligt is om al eerder dan 12 uur open te gaan op zon- en feestdagen. Dat biedt de mogelijkheid aan inwoners om gewoon in Oegstgeest hun boodschappen te blijven doen. Nu wijken veel Oegstgeestenaren op zondagochtend noodgedwongen uit naar omliggende gemeenten. En het biedt ondernemers de mogelijkheid om eerder hun deuren te openen en daardoor minder omzet te zien verdwijnen naar buurgemeenten.

Inspelen op behoefte

Dat hier behoefte aan is bleek wel uit eerdere gesprekken die D66 heeft gehad met verschillende winkeliers en ondernemers. Zij zijn groot voorstander van verruiming van de winkeltijden op zon- en feestdagen. Nu moeten ze een ontheffing aanvragen bij de gemeente  en dat betekent veel bureaucratische rompslomp. Tijdens de vergadering gaven zowel mevrouw in ’t Veld, voorzitter van de winkeliersvereniging de Kempenaer (en tevens die avond vertegenwoordiger van de ondernemers aan de Lange Voort), als mevrouw van Haaster van het nieuw te bouwen tuincentrum De Bosrand op het bedrijventerrein de BOEG aan dat winkels op zondagochtend open moeten kunnen. En dat is wat D66 en Lokaal doen met dit voorstel: inspelen op de behoefte die er bij ondernemers en inwoners is.

Dat niet elke winkel zich geroepen voelt om op zondagochtend open te gaan, is begrijpelijk. Dat het kan, dat het mag, is waar het D66 om gaat. Het is geen verplichting! D66 heeft ook respect voor inwoners die vanwege kerkbezoek of wat voor reden dan ook op zondagochtend liever niet een winkel ingaan. Ook daarvoor geldt, het kan maar het hoeft niet.

Bijzonder debat

Het debat was bijzonder. Hart voor Oegstgeest durfde nog geen standpunt in te nemen. D66 en Lokaal hadden hun hoop gevestigd op VVD en PrO omdat op voorhand al duidelijk was dat het CDA geen voorstander is van verruiming van de winkeltijden. Voor de VVD is de verstandhouding met het CDA kennelijk belangrijker dan hun liberale waarden. Zij zijn toch de partij van ondernemers en minder regeldruk vanuit de overheid? Met hun instelling tegen dit voorstel laten zij de ondernemers en ook de inwoners van Oegstgeest flink in de kou staan! Ook bijzonder was de rol van PrO, deze partij negeerde in het debat geheel de inspraak van de marktpartijen. Dit terwijl zij staat voor een gemeente waarin iedereen zich thuis, veilig en gehoord voelt.

Illegale ontheffingen

Tijden het debat deed burgemeester Jaensch nog een bekentenis: de ontheffingen die de afgelopen jaren afgegeven zijn om op zondagochtend open te gaan tijdens feestdagen zijn illegaal verleend. Onduidelijk is nog wat dit gaat betekenen maar het kan wel problemen veroorzaken voor de komende maanden. En daar worden de ondernemers van Oegstgeest mogelijk de dupe van. Het voorstel zoals dat er nu ligt van D66 en Lokaal samen lost dit probleem op. D66 gaat er in ieder geval alles aan doen om dit niet tot een nachtmerrie voor de winkeliers in Oegstgeest te laten leiden.

Op 27 september is de gemeenteraadsvergadering en dan wordt er ook gestemd over het voorstel tot verruiming van de winkeltijden. Dan wordt ook duidelijk wat de verschillende partijen gaan stemmen. Aan D66 zal het niet liggen!