Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 maart 2018

D66 neemt initiatief op internationale vrouwendag

Foto: Willemien Timmers (Oegstgeester Courant)

Op  internationale vrouwendag (8 maart) organiseerde ons fractielid  Marlene Simoons een bijeenkomst voor vrouwelijke politici en  bestuurders in het gemeentehuis. Onder het genot van een hapje en drankje – beschikbaar gesteld door de gemeente- spraken 17 politica’s  van verschillende partijen in Oegstgeest over de toekomst van vrouwen in de lokale politiek.

“Wij zijn van mening dat er meer vrouwen in de politiek zouden moeten stappen en dat de stem van vrouwen meer gehoord moet worden in het lokale gemeentelijke beleid, omdat de politiek te belangrijk is om alleen aan mannen over te laten”, aldus Simoons, die hiermee Els Borst vrij citeerde. “Ons streven is naar een verdeling in de Oegstgeester gemeenteraad van vijftig procent mannen en vijftig procent vrouwen bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022!”

Er werd volop gediscussieerd over verschillende stellingen zoals de rol en het belang van vrouwen in de lokale politiek en wat er nodig is om meer vrouwen hiervoor te interesseren. Meer vrouwen in de lokale politiek betekent wellicht ook meer oog voor maatschappelijke vraagstukken zoals financiële zelfstandigheid van vrouwen, een gezonde leefomgeving, preventie van jeugdcriminaliteit en maatschappelijke participatie. Alle politica’s waren zeer te spreken over deze middag, wat  illustreert dat politiek ook verbindend kan werken in onze gemeente.

Uit de gesprekken tussen de 17 vrouwen en 2 vrouwelijke journalisten van de lokale politieke partijen, kwam verder  de wens om een vrouwennetwerk in Oegstgeest op te gaan zetten, met als doel de kloof tussen de lokale politiek en de (vrouwelijke) inwoners te verkleinen. Dit idee was aangedragen door de plaatsvervangende.griffier van Oegstgeest, Sita Dewkali, die daar ook ervaringen mee heeft gehad in Leiden. Het was een boeiende avond met veel input voor een vervolgbijeenkomst in de toekomst. Marlene Simoons stopt uit eigener beweging als raadslid en maakt plaats voor een gemotiveerde nieuwe lichting, maar dat betekent niet dat ze zich niet meer maatschappelijk gaat inzetten voor Oegstgeest.