Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 januari 2018

D66 organiseert steun toekomstplannen Dorpscentrum

D66 organiseert steun toekomstplannen Dorpscentrum

D66 heeft met steun van andere partijen het college opgedragen alsnog een financiële bijdrage te leveren aan het dorpscentrum. Het college had steun afgewezen op technische gronden, omdat een subsidie alleen aan activiteiten en niet aan vastgoed zou mogen worden gegeven. D66 vindt dit geen goed argument en daarom heeft de fractie in de raad een meerderheid gezocht om alsnog het dorpscentrum te redden.

Modern centrum voor ontmoeten en verbinden

Het dorpscentrum draait overigens verder helemaal zonder subsidie. Belangrijk onderdeel van de toekomstplannen van het dorpscentrum is het opknappen van het gebouw tot een modern centrum voor ontmoeten en verbinden. Het dorpscentrum is bij deze plannen al ver gevorderd met het organiseren van fondsen en het start binnenkort met een ondersteunende crowdfundingsactie. Omdat voor deze fondsen een bijdrage vanuit de gemeente een voorwaarde is had het dorpscentrum om een subsidie gevraagd. Het gaat dan om € 30.000 van de € 300.000 die in de eerste fase nodig is. Het college heeft deze steun dus afgewezen.

Stap naar een socialer Oegstgeest

Voor D66 is de bijdrage van het dorpscentrum als plek van ontmoeting en sociale cohesie zeer belangrijk. De manier waarop het Dorpscentrum door vrijwilligers is opgezet en opgebloeid bewijst wat we met elkaar gedaan kunnen krijgen. Het onder handen nemen van het gebouw is een logisch onderdeel van de toekomstplannen. D66 vindt dit een goede stap voorwaarts naar een socialer Oegstgeest.

Daarom heeft D66 met steun van het CDA en Lokaal het initiatief genomen het college op te dragen in gesprek te gaan met het dorpscentrum en een voorstel uit te werken om het gebouw op te knappen.  Een voorstel waarbij ook aandacht is voor de samenwerking met andere organisaties en waarbij ook goed is nagedacht over de manier waarop de steun vanuit de gemeente het beste vormgegeven kan worden. Deze motie heeft uiteindelijk ook de steun van de VVD, Hart voor Oegstgeest en als laatste Progressief Oegstgeest gekregen.