Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 april 2021

D66: raad aan zet bij toekomst Hofbrouckerpark

Momenteel is de eigenaar van de kleine huisjes aan de Hazenboslaan en de gestapelde bouw aan de Piet Heinlaan bezig met een plan voor grote appartementencomplexen voor vrije sectorhuur. De Gemeenteraad heeft ooit toestemming gegeven voor de huidige bebouwing met de bedoeling hier zorgwoningen en sociale huurwoningen neer te zetten. Dit is totaal niet gelukt, de gebouwen worden in de vrije sector verhuurd en de bewoners gebruiken geen aanvullende zorg.

De plannen van de vastgoedbelegger houden amper rekening met sociale woningbouw of zorgwoningen. De eigenaar wil meer van hetzelfde maar dan met een groter volume. Het huidige bestemmingsplan maakt dit in grote mate mogelijk en daarom heeft de raad, mede op initiatief van D66, een voorbereidingsbesluit genomen om de situatie voor een jaar te bevriezen.

Het is nu aan de gemeenteraad om kaders voor dit gebied aan te geven. Voor D66 is, zeker door de ruimte in het huidige bestemmingsplan, een aantal kaders heel belangrijk. Deze hebben we afgelopen raadsvergadering in een motie aangegeven:

  • Allereerst de betrokkenheid van inwoners. Er is een aantal bewonersgroepen dat zich in deze discussie roert en wij willen dat zij proactief betrokken worden bij het maken van het nieuwe (bestemmings)plan. Het is belangrijk dat er een goed gesprek op gang komt tussen de gemeente, de eigenaar, Marente en de verschillende bewonersgroepen.
  • Ten tweede is het voor D66 essentieel dat eventuele bebouwing in dit gebied weer het doel gaat dienen dat het oorspronkelijk had; zorgwoningen en sociale woningbouw. De huidige bebouwing voldoet hier absoluut niet aan. Er is in Oegstgeest een enorm tekort aan sociale huurwoningen en er is al tien jaar geen sociale huurwoning bij gekomen. Dit heeft dus prioriteit voor ons. Als de eigenaar de huidige gebouwen wil slopen en vervangen door iets nieuws, dan kan dat alleen als hierbij sociale huurwoningen en woningen met zorgcomponenten worden gebouwd. Dure vrije sector woningen heeft Oegstgeest al genoeg.
  • Tot slot moeten de landschappelijk waarden van het park behouden blijven. Het Hofbrouckerpark is een belangrijk onderdeel van de groen structuren in Oegstgeest in dat moet zo blijven. Groene structuren moeten beschermd en waar mogelijk versterkt worden. Als er al gekozen wordt om op de bestaande plekken nieuw te bouwen dan moeten die gebouwen middel verticaal groen en groene daken in het park ingepast worden

De vastgoedbelegger wil zijn woningportefeuille vernieuwen en het bestaande bestemmingsplan biedt hier ruimte voor. Door het voorbereidingsbesluit moet de eigenaar nu met de gemeente in overleg wat er precies haalbaar en wenselijk is. D66  geeft duidelijk aan wat de prioriteiten bij deze gesprekken moeten zijn: alleen bouwen als dat groen, sociaal en met zorg component kan, betrokkenheid van de omwonenden en belanghebbenden bij het hele proces en geen aantasting van de landschappelijke waarden van het park.