Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 13 oktober 2019

D66 voor behoud kinderactiviteiten van Stichting Evenementen in Oegstgeest

D66 wil dat de vele kinderactiviteiten die Stichting Evenementen in Oegstgeest organiseert behouden blijven. Stichting Evenementen organiseert al tientallen jaren de KIVA-week en andere kinderactiviteiten zoals Djembé, streetdance en K3-dansen in Oegstgeest. Heel veel Oegstgeester kinderen hebben hier leren dansen, koken, acteren, knutselen en andere leuke en leerzame vaardigheden. Onder begeleiding van de mensen achter de stichting en vele betrokken vrijwilligers.

De toekomst van Stichting Evenementen is onzeker nu bekend is geworden dat Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland, waar Stichting Evenementen onder valt, van plan is de activiteiten om te vormen. In de raadsvergadering van 26 september gaf wethouder Nieuwenhuizen (CDA) aan dat dit een logisch gevolg is van beleid dat door de gemeenteraad is gekozen. Een preventieve aanpak moet zorgen voor minder belasting op de jeugdzorg.

Behoud kinderactiviteiten in Oegstgeest

D66 vindt het onbegrijpelijk dat de wethouder zo maar accepteert dat Stichting Evenementen dreigt te moeten stoppen. Daarom heeft D66 samen met CDA en Progressief Oegstgeest het initiatief genomen tot een debat in de commissievergadering van de gemeenteraad. In dit debat werd bevestigd dat de Stichting Jeugd en Jongerenwerk gaat stoppen met Stichting Evenementen en dat de gesprekken tussen beide partijen nog niet geleid hebben tot een oplossing.

D66 wil dat de kinderactiviteiten van Stichting Evenementen behouden blijven voor Oegstgeest. De  gemeente moet daarin een actieve rol pakken. Fractievoorzitter Elfred Bus: “Het initiatief voor deze koerswijziging van het jeugd en jongerenwerk ligt bij de gemeente. De wethouder weet al geruime tijd dat dit in de lucht hangt. Nergens heeft de gemeenteraad gezegd dat het werken aan meer preventie voor de jeugdzorg betaald moet worden door te bezuinigen op kinderwerk van Stichting Evenementen. Het gevolg is nu dat de kinderen in Oegstgeest de dupe worden. En niet te vergeten de mensen achter de stichting en de vele vrijwilligers die jaren al hun ziel en zaligheid in deze kinderactiviteiten hebben gestoken.”

Actief meedenken met Stichting Evenementen

D66 kan zich heel goed voorstellen dat Stichting Evenementen met steun van inwoners en bedrijven in het dorp zelfstandig deze activiteiten in de toekomst kan organiseren. Maar dan moet wel de tijd worden gegeven om deze zelfstandige manier van werken goed op te kunnen zetten. D66 verwacht hier een stevige en faciliterende rol van de wethouder en dat er financiële steun komt om het gat te vullen wat plotseling is ontstaan. Elfred Bus zegt hierover: “Het zou mooi zijn als er vanuit het dorp actief mee gedacht wordt met Diderik Selier die al jaren Stichting Evenementen met veel enthousiasme trekt. Hij kan gezien de haast alle hulp gebruiken in het vinden van oplossingen voor zijn kantoor en opslagruimte die hij hierdoor ook verliest. Maar er zijn ook mensen nodig die meedenken over fondsenwerving en hoe Stichting Evenementen nog jaren voor Oegstgeest de kinderactiviteiten en de KIVA kan organiseren.”

Aan het eind van het debat beloofde de wethouder met beide partijen om de tafel te gaan, om te werken aan een oplossing. D66 heeft gevraagd om een snelle terugkoppeling om de eventuele financiële effecten nog bij de begrotingsbehandeling mee te kunnen nemen.