Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2020

D66 zet zich in voor behoud Waterrad Poelgeest

D66 heeft in september een motie ingediend voor behoud van het Waterrad in Poelgeest. Dit nadat het college eerder deze zomer had besloten om het waterrad te slopen. Het kunstwerk zou onveilig zijn voor spelende kinderen. Een kunstwerk slopen omdat het niet veilig is voor kinderen klinkt als schijn veiligheid. Als de gemeente hieraan zou gaan beginnen zou er geen boom of kunstwerk meer in de gemeente staan. D66 vindt dat een kunstwerk geen speeltoestel is. Bij het kunstwerk zou meer aandacht moeten zijn voor de belangrijke symbolisch functie die het Waterrad heeft in de wijk Poelgeest met informatie en educatie over het kunstwerk.

De behandeling van motie is meerdere malen uitgesteld en stond op de agenda tijdens de commissievergadering van 12 november. De avond voor deze commissie kwam vanuit het college onverwacht de raadsmededeling dat zij een second opinion willen op het eerdere onderzoeksrapport wat aanleiding was te kiezen voor sloop. De onderzoeksvraag die het college meegeeft aan het onderzoeksbureau is ‘Kijk naar de voorgestelde maatregelen, kijk of deze voldoende de veiligheid waarborgen of nog andere additionele maatregelen het kunstwerk veiliger maken en of het kunstwerk hierdoor behouden kan worden’. Daarnaast gaat de wethouder nu eindelijk zelf in gesprek met de kunstenaar om te kijken naar mogelijke oplossingen.

Inwoners van Poelgeest maken zich ook hard voor het behoud van het waterrad. In de vergadering van 12 november is door omwonenden toegelicht waarom het Waterrad zo bijzonder is voor de wijk, daarnaast hebben zij een petitie aangeboden aan de raad met meer dan 300 handtekeningen.

D66 is blij dat ons initiatief samen met dat van de omwonenden er toe heeft geleid dat het Waterrad mogelijk een nieuwe kans krijgt. Met deze second opinion zijn we een stap dichterbij het behoud van het waterrad.

De motie is nu niet meer aan de orde in afwachting van het verdere onderzoek van het College, maar D66 legt deze meteen weer op tafel wanneer dit nodig blijkt.