Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 november 2017

D66 neemt initiatief voor dekking jeugdzorg

D66 heeft dinsdag 7-11 in de Oegstgeester gemeenteraad het initiatief genomen om middels een motie dekking te krijgen voor de kosten van de jeugdzorg in de begroting voor 2018-2021. Onlangs werd bekend dat Oegstgeest extra kosten moet maken voor de jeugdzorg en dat dit niet in de huidige begroting was opgenomen. Door de motie van D66, die uiteindelijk door de hele raad werd gesteund, gaat het college nu wel op zoek naar meerjarige dekking.

De jeugdzorg kampt met sterk oplopende financiële tekorten. Deze tekorten bedragen voor Oegstgeest meer dan 1 miljoen euro per jaar vanaf 2019 en ze bleken dus nog niet verwerkt in de voorliggende begroting. Dit riep de vraag op: hoe solide en sluitend is de begroting van Oegstgeest? Wat doen we met dit probleem?

De door D66 ingediende motie structurele verwerking tekorten jeugdzorg roept het college op om voor de verkiezingen deze problematiek meerjarig in beeld te brengen, samen met de regiopartners actie te ondernemen om de budgettaire problemen onder controle te krijgen en scenario’s aan de raad aan te bieden met structurele oplossingen voor een warme overdracht naar een volgende raad. Dus het probleem niet doorschuiven maar aan de slag gaan om de controle terug te krijgen.

Onderdeel van het probleem is de transformatie van de jeugdzorg naar een model gericht op meer preventie en lagere kosten. Deze transformatie verloopt te traag, de door het Rijk opgelegde bezuinigingen blijken niet haalbaar. Deze transformatie speelt zich veelal af buiten het zicht van de raden van de deelnemende gemeenten. Daarom is een tweede motie ingediend om het initiatief te nemen om met de woordvoerders jeugd van de raden in de Leidse Regio samen vorm te geven aan een betere sturing vanuit de raden op de transformatie van de jeugdhulpverlening.