Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 september 2009

Vaststelling Kieslijst D66

Enkele jaren geleden wees Nederland via het referendum de Europese Grondwet af. Voor velen was de Euro de boosdoener. Maar het kan heel goed zijn dat deze munt ons helpt om de huidige crisis te overleven. Wat Europa nog meer kan betekenen hoorden van Gerben Jan Gerbrandy, nummer twee op de D66-lijst voor de komende verkiezingen voor het Europese Parlement.

Europese verkiezingen
Tijdens de algemene ledenvergadering van 1 april kregen de eerstvolgende verkiezingen alle aandacht, namelijk die voor het Europese Parlement in juni a.s. Nummer 2 op de D66-kandidatenlijst, Gerben Jan Gerbrandy, was uitgenodigd om de D66-visie op Europa  uiteen te zetten. Juist omdat de peilingen zo gunstig zijn, maakt hij grote kans te worden gekozen. Hij was even “Terug in Oegstgeest” waaraan hij goede herinneringen bewaart omdat hij tijdens zijn Leidse studietijd heeft gevoetbald bij ASC.
Gezien de kritiek ook in Nederland op de EU is het nodig om uit te leggen waarom Europa nodig is, juist nu. Eigenlijk helpt de economische crisis daarbij. Landen zijn wel gedwongen om samen te werken, want alleen kunnen ze de crisis niet te lijf. Aparte plannen werken elkaar zelfs tegen. Helaas heerst er in Europa nog steeds veel verdeeldheid.
Gelukkig biedt de economische crisis ook nieuwe kansen. Je zou kunnen zeggen dat “oude” D66-standpunten het tij mee hebben. Zijn belangstelling ligt vooral bij duurzaamheid, dat hij ziet als de nieuwe motor voor economische ontwikkeling. We kunnen leren van de VS waar president Obama het voorbeeld geeft met plannen voor economische herstructurering en initiatieven voor omschakeling op groene energie. Waar het op aankomt is een Europese strategie te ontwerpen om via innovaties energie te besparen, vervuiling tegen te gaan en natuurwaarden te behouden.

In de discussie kwam onder andere de vraag naar boven hoe die integratie, coördinatie en harmonisatie er uit komen te zien. Gezien de welvaartsverschillen en belangentegenstellingen zal het niet eenvoudig zijn overeenstemming te bereiken.  Daarbij spelen ook de kosten en baten van Europa een rol. Op vragen van de aanwezigen hoe je stemmers overtuigt op D66 te stemmen was Gerbrandy’s antwoord dat de voorstanders van Europa het deze keer gemakkelijk hebben, want alleen D66 denkt echt Europees. Als je tegen Europa bent heb je het moeilijker, want dan is er “veel meer keus”.