Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 februari 2018

Eerlijk over een sterk Oegstgeest in de regio

D66 wil samen met de inwoners van Oegstgeest werken aan een betere toekomst. De financiële situatie, de enorme taken op het gebied van zorg, klimaatverandering, energietransitie en het versterken van onze positie in de regio vragen om vernieuwende oplossingen. Gemeenten hebben er afgelopen jaren veel extra taken bij gekregen en dit zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. D66 is ervan overtuigd dat intensief samenwerken met buurgemeenten nodig is want samen staan we sterker. Een sterke regio met een krachtige economie en een goede bereikbaarheid, een kwalitatief hoog voorzieningenniveau waar de inwoners prettig kunnen wonen, vraagt om nauwe samenwerking.

Geen zelfstandigheid ten koste van de inwoners

Er wordt al meer dan 5 jaar gesproken over de bestuurlijke toekomst van Oegstgeest. Niet alleen in de gemeenteraad maar ook met inwoners, organisaties en ondernemers. Er ligt een inhoudelijke toekomstvisie, die is onderschreven door alle gemeenten van de Leidse Regio. Hierin wordt duidelijk gemaakt waarom samenwerking binnen de Leidse regio zo noodzakelijk is, maar dit levert voorlopig nog weinig op. Na het vaststellen van deze toekomstvisie heeft de gemeenteraad van Oegstgeest een duidelijk signaal gegeven: we willen en moeten verder. We gaan aan de slag met thema’s als wonen, economie, kennis en duurzaamheid en de gemeenteraad heeft gezegd: geen enkele bestuurlijke constructie is taboe. Daar waren alle fractievoorzitters het over eens. Nu in campagnetijd blijkt dit signaal vloeibaar. Politieke partijen buitelen over elkaar heen om te roepen dat zelfstandigheid het belangrijkst is, niet met een visie op een sterk Oegstgeest in de regio maar uit angst voor de kiezer. Zelfstandigheid lijkt voor die partijen het doel, ook als het ten koste van onze voorzieningen en onze inwoners gaat.

D66 vindt al heel lang dat er meer tempo gemaakt moet worden om problemen als de veel te hoge kosten in de jeugdzorg aan te pakken. Of de grote uitdaging op het gebied van duurzaamheid om te zetten naar een kans voor Oegstgeest en onze ondernemers en inwoners. Dit kan Oegstgeest niet alleen. De regionale samenwerking zoals die nu is verre van perfect. De belangen van Oegstgeest verdwijnen in een groot vergadercircuit van wethouders en burgemeesters, waardoor deze onduidelijk worden en van het netvlies verdwijnen. De rol van de eigen wethouder is daarbij moeilijk te volgen voor de gemeenteraad laat staan de inwoners. Verzoeken voor extra geld voor bijvoorbeeld de regionale gezondheidszorg worden aangeboden om te tekenen bij het kruisje. Daarnaast zorgt de financiële positie van Oegstgeest ervoor dat er niet geïnvesteerd kan worden en bezuinigd wordt op groen en maatschappelijke organisaties.

Besluiten in de regio, verantwoording naar de inwoner

Wij willen meer transparantie en daadkracht in de regionale besluitvorming. Besluiten moeten niet binnenskamers door wethouders genomen worden. Vanuit de verschillende gemeenschappen gekozen raadsleden moeten structureel met elkaar aan tafel om samen besluiten te nemen. Inwoners kunnen dan hun eigen volksvertegenwoordiger aanspreken op de genomen besluiten. Het goed organiseren van deze betrokkenheid van inwoners is voor D66 een belangrijke voorwaarde.

Fusie tot één gemeente in de Leidse regio is voor D66 het beste perspectief om tot een daadkrachtig bestuur te komen. Een fusie betekent transparante besluitvorming door gekozen volksvertegenwoordigers. Zo kunnen we de regionale uitdagingen samen aan en houden we de schuld onder controle en de voorzieningen op peil. Maar alleen onder strenge voorwaarden. D66 zal zich keihard inspannen voor onze verenigingen en onze hechte gemeenschap. De gemeentelijke dienstverlening moet verbeteren en de betrokkenheid van het bestuur bij het dorp moet voorop staan.

Besluiten over de toekomst willen wij niet overhaast nemen, we snappen dat hier echt draagvlak voor nodig is. Voor ons is het doel om bestuurlijk meer daadkracht te krijgen, de voorzieningen op peil te houden en de regie te houden op onze eigen toekomst.