Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 16 mei 2021

Gemeenteraad geeft groen licht voor statushouders

D66 is voorstander van de tijdelijke huisvesting van statushouders en spoedzoekers. Het is goed dat deze mensen in afwachting van een definitieve woning alvast in een kleinschaligere opvanglocatie terecht kunnen in de regio waar ze komen te wonen. Daarnaast is duidelijk geworden dat de definitieve ontwikkeling van de wijk in een optimistisch scenario zeker nog 4 jaar gaat duren. Ondanks dat we daar teleurgesteld over zijn is het goed te weten dat de tijdelijk huisvesting zoals nu voorgesteld deze ontwikkeling niet in de weg staat.

We hebben de afgelopen weken goed geluisterd naar de zorgen van omwonenden, we willen dat het College hier bij de te maken afspraken met het COA en Divorce Housing heel bewust rekening mee houdt. Dat betekent voor D66 onder andere een grondig onderzoek naar de verkeerseffecten, zekerheid over de maximale termijn en goede afspraken over de samenwerking met omwonenden tijdens de huisvesting. Om dit kracht bij te zetten heeft D66 met een drietal aangenomen moties richting gegeven aan:

  1. De termijn van de opvang van 4 jaar en de voorwaarden waaronder een verlenging van maximaal 1 jaar mogelijk is;
  2. Het gebruik maken van de kracht van verenigingen en organisaties in het dorp en het betrekken van de gemeente waar de statushouder uiteindelijk gaat wonen;
  3. De wijze waarop tijdens de looptijd van de huisvesting gemonitord wordt of er sprake is van terechte zorgen, hoe omwonenden daar bij betrokken worden en hoe daar op bijgestuurd gaat worden.

Daarnaast was er vanuit D66 steun voor het versterken van het gangbare verkeersonderzoek, vanwege het beperkte aantal parkeerplekken en de smalle toegangsweg van het terrein.

Er lag in de raadsvergadering 29 april ook een voorstel van het CDA waarin gesproken werd over bewegwijzering naar het winkelgebied. D66 heeft al in de commissievergadering van 20 april aangegeven niet met deze zinsnede akkoord te zijn. Er kan voor D66 geen sprake zijn van looproutes in Oegstgeest, voor welke doelgroep dan ook. We zijn blij dat het CDA dit voorstel tijdens de vergadering heeft geschrapt, maar de beeldvorming die het voorstel in de media heeft veroorzaakt is pijnlijk voor Oegstgeest en specifiek het Wilhelminapark.

Teleurgesteld zijn we in de VVD die om de statushouders tegen te houden plots groot voorvechter van sociale woningbouw bleek te zijn. Dit terwijl heel duidelijk aangegeven is dat snelle woningbouw niet mogelijk is. Deze tijdelijke opvang zit dat niet in de weg. Het is vervelend om te zien dat de VVD op deze manier alles uit de kast haalt om met oneigenlijke argumenten de komst van deze tijdelijk huisvesting van statushouders tegen te houden. D66 gaat graag verder in debat met de VVD hoe we de door jaren lang VVD-beleid ontstane tekorten in de sociale woningbouw en woningen voor starters echt gaan oplossen. We doen graag voorstellen om in een goede balans met het groen in onze gemeente mogelijkheden te creƫren voor het vergroten van het aantal woningen in het sociaal en middensegment in Oegstgeest.