Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 januari 2021

Grip op ontwikkeling Hofbrouckerpark

Gisteren heeft de gemeenteraad, mede op initiatief van D66, een voorbereidingsbesluit genomen over het Hofbrouckerpark.
Inmiddels was al bekend dat de projectontwikkelaar SEDOS plannen heeft om de huidige bebouwing een de Hazenboslaan en de Piet Heinlaan te vervangen door 4 grote appartementengebouwen. Dit wordt door SEDOS gepresenteerd in een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad op 28 januari 2021. Het huidige bestemmingsplan is verouderd en staat deze appartementengebouwen mogelijk toe. Het plan dat SEDOS over een krappe week zal toelichten is in de huidige vorm niet acceptabel voor de D66-fractie en ook een aantal van de andere fracties. Daarom hebben we aan de noodrem getrokken.
De wethouder heeft nu een jaar de tijd om tot een nieuw bestemmingsplan te komen in overleg met omwonenden, eigenaren en andere betrokkenen. Onze uitgangspunten zijn hierbij altijd geweest dat de hoeveelheid bebouwing fors omlaag moet ten opzichte van de mogelijkheden die er zijn voor extra bouw in het vigerende bestemmingsplan en dat de bebouwing vooral moet voorzien in een woon-zorg behoefte.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-23261.html