Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 juni 2021

D66: meer ambitie met onderwijshuisvesting

D66 strijdt al jaren voor betere huisvesting voor scholen in Oegstgeest. Er moet niet alleen meer geld naar toe, maar dat geld moet ook beter gebruikt worden. De gemeente Oegstgeest is verantwoordelijk voor het goed huisvesten van primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Een goede leeromgeving draagt bij aan het beter functioneren van leerlingen. En aan de kwaliteit van goede onderwijshuisvesting ontbreekt het in Oegstgeest. Veel schoolgebouwen scoren een onvoldoende.

Integraal huisvestingsplan 2021-2037

In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2037 staat een overzicht om alle 14 scholen (PO en VO) die Oegstgeest rijk is onder de loep te nemen voor wat betreft de opties nieuwbouw, renovatie en verduurzaming. Het is een plan dat in de vorige raadsperiode ook al voorbijkwam, en het gaat eigenlijk nog veel langer terug.

D66 zou graag veel meer ambitie willen zien dan nu in het IHP te lezen is. Vandaar dat D66 komt met een aantal moties voor de Raadsvergadering van 3 juni as.

  • Motie om met de schoolbesturen pro actief te onderzoeken op welke manier de gemeente bij kan dragen aan renovatie en of verduurzaming om de houdbaarheid van schoolgebouwen te verlengen. Verder roept de motie op om inzichtelijk te maken hoeveel de gemeente krijgt vanuit het Gemeentefonds om de financiële ruimte voor eventuele extra investeringen hierin in kaart te brengen.
  • Motie over zonnepanelen op schooldaken. In het IHP plan lazen we dat Oegstgeest niet actief mee heeft gedaan aan de Green Deals, maar dat ze wel de intentie verklaring getekend hebben in regionaal verband. D66 ziet hier graag een actievere rol van de gemeente. Op duurzaamheidsgebied valt er voor de gemeente nog veel te doen. Laten we daar nu mee beginnen en niet meer wachten. Deze motie dienen we samen met Progressief Oegstgeest in.
  • Motie over de vergroening van schoolpleinen. Een groen schoolplein levert een essentiële bijdrage aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Het is ook een mooi initiatief om kinderen in contact te brengen met de natuur. En het is goed voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale cohesie en gezondheid. Ook deze motie dienen we samen met Progressief Oegstgeest in.

Het begin is er met dit nieuwe IHP maar de ambities mogen wat D66 betreft meer en hoger zijn!