Steun ons en help Nederland vooruit

Boris Kocken

Fractievoorzitter

47 jaar

Nijmegen

http://oegstgeest.raadsinformatie.nl/leden/lid/95384/B__Kocken

Ik ben geboren en getogen in Nijmegen. Individuele vrijheid, verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid zijn voor mij kernwaarden en in 1997 ben ik lid geworden van D66. In Leiden heb ik internationaal en Europees recht gestudeerd en in het dagelijks leven ben ik werkzaam als advocaat. In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en zeezeilen, luister ik naar muziek en kijk ik naar kunst.

In mijn visie verdient Oegstgeest aansprekend en aanspreekbaar bestuur en een gemeenteraad die de juiste kaders stelt en toezicht houdt. D66 wil meer ruimte voor Oegstgeestenaren. We hebben behoefte aan een gemeentebestuur dat durft los te laten, dat de creativiteit van de inwoners en ondernemers en de kunde van professionals de ruimte geeft. De gemeente moet zich een betrouwbare partner tonen. D66 zal hier op toezien en wil ervoor zorgen dat de gemeente doet wat van haar mag worden verwacht: bieden van uitstekende dienstverlening, wegnemen van belemmeringen, ondersteunen waar nodig. Informatie is zoveel mogelijk vrij beschikbaar. Er liggen grote uitdagingen: zorg en welzijn, begeleiding naar werk en de gemeentefinanciën. D66 gaat deze uitdagingen niet uit de weg maar grijpt deze aan om samen met u tot de beste oplossingen te komen. Een steeds grotere groep D66-ers wil met nieuw elan Oegstgeest echt vooruit brengen. Dat is de reden dat ik mij kandidaat heb gesteld voor het lijsttrekkerschap.

Bestuurlijke samenwerking, Openbare orde&veiligheid, Communicatie&voorlichting

Meer van Boris Kocken