Steun ons en help Nederland vooruit

Natalie Jonkers

Afdelingsvoorzitter

51 jaar

Tilburg

Ik ben resultaatgericht, een “verbinder” en werk graag samen. Ik werk bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bereid gemeenten en andere organisaties voor op de decentralisatie van de jeugdzorg. Ik heb de afgelopen jaren vanuit verschillende functies bij de Rijksoverheid een brede kennis en ervaring opgedaan binnen het sociale en veiligheidsdomein. Naast strategie ook dagelijks betrokken bij de uitvoering van beleid maar ook vooral gericht op wat dit betekent voor de burger.

Ik ben al aantal jaren lid van D66 maar pas het afgelopen half jaar actief binnen D66 Oegstgeest onder andere door deelname aan de Programmacommissie. Nu D66 weer als D66 meedoet met de Gemeenteraadsverkiezingen vond ik dit een mooi moment om ook een bijdrage te leveren aan de gemeenschap in Oegstgeest. Verbinding met de burger is voor mij een belangrijk thema. Niet over burgers praten maar met burgers, luisteren!. Burgers weten vaak heel goed wat er nodig is in hun buurt, wijk of dorp. De overheid moet hierop voortbouwen en zoveel mogelijk burgerinitiatieven faciliteren. Ik ben 46 jaar, getrouwd en heb 2 kinderen.

Als voorzitter van van de afdeling Oegstgeest-Rijnland wil ik graag een actieve bijdrage wil leveren aan D66 Oegstgeest-Rijnland. Dit vooral vanuit een inhoudelijke betrokkenheid dat D66 echt iets kan betekenen voor de inwoners van Oegstgeest en Katijk. Ik wil me concreet inzetten voor:
– vergroten van de betrokkenheid van de leden van de afdeling
– vergroten van de zichtbaarheid van D66 in onze gemeenten en de regio
– versterken van de samenwerking met ‘n ondersteuning van de fractie in de Gemeenteraad
– versterken van de samenwerking in de regio en met het landelijk bureau.

Meer van Natalie Jonkers