Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 21 december 2019

Nascheiding en Realistische Afvaldoelstellingen

De uitgangspunten VANG (Van Afval Naar Grondstof) die de wethouder heeft opgesteld zijn geen punten waar wij als D66 tegen zijn. Voor alle aandachtspunten zijn er maatregelen getroffen. Voor GFT worden er kleine bakken inclusief zakken verstrekt zodat dit niet in de afvalbak verdwijnt en vooraf makkelijk gescheiden kan worden. Om te voorkomen dat inwoner ongewenst papier in de brievenbus krijgen, komt de gemeente met een Ja-Ja sticker. Daarnaast blijkt uit de cijfers dat PMD (Plastic-Metaal-Drankkarton) bij nascheiden beter werkt dan bij voorscheiden dus die deal heeft de wethouder met de AVR gesloten. En verder gaat de wethouder eindelijk zorgen dat luiers apart ingezameld worden, waar D66 in de vorige raadsperiode met een motie al toe opgeroepen had. De uitgangspunten geven met het oog op de doelstellingen een goede mix van voor en na-scheiding. Daarnaast komt er een communicatieplan om mensen bewuster te maken.

Voor D66 zijn de uitgangspunten voor het afvalbeleid nog wel summier. Ze missen wat D66 betreft een aantal punten. Wat ons betreft is er aandacht nodig voor de volgende zaken:

Gft

Het verstrekken van kleine bakken en zakken voor op het aanrecht is ontzettend goed idee maar is er ook nagedacht waar mensen in flats hun zakjes moeten deponeren? We gaan het probleem niet verhelpen als zij vervolgens hun zakken alsnog samen voegen op de grote hoop. Er worden investeringen gedaan van €60.000,- per jaar om het gft te scheiden te stimuleren, is hier ook gedacht aan flat/hoogbouw? De wethouder heeft aangegeven dat bij veel hoogbouw verschillende containers staan. De wethouder zal aandacht geven aan de plekken waar dit nog niet het geval blijkt te zijn.

Papier

De wethouder wil een Ja-Ja sticker introduceren om ervoor te zorgen dat er minder papier bij het restafval terecht komt. De Ja-Ja sticker vindt D66 een goed idee maar dan wel volgens het Amsterdamse model, we willen voorkomen dat regionale huisbladen zoals de Oegstgeester Courant de nek om worden gedraaid. In de Commissievergadering hebben we de wethouder gevraagd of het mogelijk is deze Ja-Ja stickers eenmalig te verstrekken aan de inwoners. De wethouder heeft aangegeven dat dit zeker kan, daarbij gaf hij aan dat wanneer de commissie wil dat dit zo snel mogelijk wil realiseren hij hier achteraan gaat. De commissie is hier direct op in gegaan en maakt graag gebruik van het aanbod van de wethouder.

Financiële prikkel

Op dit moment mist het plan een financiële prikkel. In het huidige afvalbeleid loont het om het pmd voor te scheiden want dat betekent een kleinere bak(financieel voordelig), nu we terug aan naar na-scheiding betekent dit voor veel huishoudens terug naar een grotere afvalbak. D66 heeft de wethouder gevraagd te onderzoeken hoe we inwoners die goed afscheiden kunnen belonen voor hun gedrag.

Naast de genoemde punten geeft  de wethouder aan dat dit plan over een aantal jaar kosten neutraal is. Als deze doelstellingen (oorspronkelijk beoogd voor 2020) behaald zijn in 2023 staan er weer nieuwe doelstellingen op ons te wachten, de landelijke doelstellingen van 2025. Het lijkt D66 goed om te kijken naar de toekomstige doelstellingen van 2025 daarom heeft D66 tijdens de Raadsvergadering van 19 december aandacht gevraagd om voor het einde van deze raadsperiode uitgangspunten op te stellen voor de doelstellingen van 2025. Naar aanleiding van deze discussie heeft de wethouder toegezegd ook voor de doelstellingen van het afvalbeleid, zoals bij de meerjarenbegroting van de gemeente jaar voor jaar verder vooruit te plannen. D66 ziet de discussie over deze vervolgstappen om de voor 2025 afgesproken doelstelling voor afvalreductie dan ook graag tegemoet de komende jaren.