Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 januari 2020

Reactie D66 nav informatieavond De Geesten

In December heeft wethouder Glasbeek een update gegeven over de Geesten. Bij de plannen staan de nota van uitgangspunten en het amendement van de Raad hierop centraal. D66 herkent zich in de kaders die in de nota van uitgangspunten staan en zal een nieuw bestemmingsplan ook aan de hand van deze kaders beoordelen.
Tijdens de update heeft de wethouder een aantal projecten aangegeven: het versterken van de samenhang tussen de groengebieden van Rhijngeest en Endegeest, het verplaatsen van het bouwvlak op de blauwe tramlocatie en het huisvesten van de Leo Kannerschool in het Endegeest gebied.

D66 staat niet afwijzend tegen deze voorstellen maar is wel kritisch. Een hard uitgangspunt is dat iedere verandering ‘rood voor rood’ moet zijn. Dit wil zeggen dat het nieuwe bestemmingsplan niet meer bebouwing mag bevatten dan het huidige bestemmingsplan.

Een nieuwe locatie in dit gebied is een nadrukkelijke wens van het bestuur van de Leo Kannerschool. D66 sluit niet uit dat dit goed inpasbaar is, maar dan moet er wel aan de randvoorwaarden worden voldaan.
Het versterken van het groen is een belangrijk onderdeel van het amendement van de Raad. De wethouder geeft hier nu op een interessante manier invulling aan. D66 wacht de uiteindelijke invulling af. Belangrijk hierbij zijn de effecten op het groen maar vooral ook op de bewoners van de Endegeesterstraatweg en de Dirck van Swietenlaan. Zij horen betrokken te worden bij alle veranderingen in het gebied en zeker bij een eventuele wijziging van de verkeerssituatie.  Een versterking van het groen is een doel, dit moet dan wel een echte verbetering zijn. Wij luisteren hiervoor naar de mening van de experts zoals de adviescommissie natuur en groen.

Uiteindelijk willen wij het totale plaatje beoordelen, daar zullen we zien of groen en bebouwing en verkeer en rust in een goede verhouding staan.