Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 juni 2019

Nieuws uit de fractie – Mei

Het is opvallend stil op de raadsagenda de laatste maanden. Grote onderwerpen van de coalitie, zoals het sportakkoord, het preventieakkoord, de uitwerking van het afvalbeleid en het werk maken van duurzaamheid worden vooruitgeschoven of letterlijk uitgesteld op de raadsagenda.

Wel ligt er, met een schimmige vertraging, een perspectiefnota die de komende maand behandeld gaat worden. In deze nota vraagt het college om meer ambtelijke capaciteit, zien we de schuld stevig stijgen en is de begroting niet structureel dekkend. Verder wordt er een wanhopige poging gedaan de lastenstijging voor onze inwoners te verstoppen. Kortom een college wat zichzelf klem lijkt te rijden, want er is geen enkel perspectief voor de toekomst dat er meer financiele ruimte zal komen. Goed nieuws is dat de investeringen waar voor gekozen wordt vaak de goede zijn, bijv. voor de nieuwbouw van de Leo Kanner.

Afgelopen maand hebben we ons als D66 hard gemaakt voor de noodlokalen bij de GDT-school. Hier hebben we op een mooie manier het verschil kunnen maken voor de school, de ouders en de kinderen.
Lees meer…

Verder was een groot onderwerp de afgelopen periode de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Geesten (van het gemeentehuis tot kasteel Endegeest). Hier voor is veel belangstelling vanuit het dorp. Naast de omwonenden bijvoorbeeld met een halve manege die zich zorgen maakt over de toekomst. Met een goed inhoudelijk debat hebben alle fracties samen het voorstel van het college herschreven met scherpere kaders voor behoud van groen, karakter en behoud van bestaande functies zoals de manege. Een veel werk van de woordvoerders en een mooi resultaat.

Als laatste wil ik voor deze keer even stil staan bij de regionale ontwikkelingen. Na de zomer komen de raden van de Leidse Regio weer bij elkaar. Op het gebied van de jeugdzorg is deze samenwerking al zeer intensief. En laten we ook even stil staan bij Leiderdorp waar ze weer formeel gestart zijn met het onderzoeken van de mogelijkheid van een fusie.