Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 juni 2019

Nota van uitgangspunten Endegeest en Overgeest unaniem aangenomen

De afgelopen maanden is er in opdracht van Oegstgeest hard gewerkt aan een nieuwe start in de discussie rond de gebieden Endegeest en Overgeest. De Raad heeft gevraagd om een meer integrale aanpak en een open participatie traject. Zo kunnen inwoners en betrokken gehoord worden en kan de Raad kaders stellen.

Omwonenden, belanghebbende en geïnteresseerde zijn op meerdere bijeenkomst massaal naar het gemeentehuis te komen om hun visie op de toekomst van het gebied te geven. Hieruit is uiteindelijk een Nota van Uitgangspunten gekomen. Al met al is dit een erg goed en gedegen document. Er wordt een goede analyse van de geschiedenis en geografie van het gebied gemaakt. Het stuk doet allerlei goede aanbevelingen in om met name het kwetsbare gebied Endegeest beter te beschermen en de kwaliteit te verhogen.

Helaas leek de conclusie van de Nota van Uitgangspunten bijna los te staan van de rest van het stuk. Veel van de stevige aanbevelingen uit de eerdere hoofdstukken werden hier genuanceerd en er was vooral heel veel opgeschreven over wat er allemaal mogelijk zou kunnen. Dit waren geen duidelijk uitgangspunten.

De gevoel werd breed gedeeld in de raad en wij zijn daarom tot een unaniem gedragen amendement gekomen. In dit amendement heeft de Raad duidelijk kaders meegeven aan het College voor de rest van het proces.  In deze kaders staan een aantal voor D66 heel belangrijke punten:

  • Het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit is het uitgangspunt.
  • Er wordt onderzocht of de huidige bouwmogelijkheden midden in het groene gebied rond Endegeest meer naar de rand kunnen worden verplaatst.
  • Waardevolle huidige activiteiten (zoals de manage of het autistencentrum) blijven behouden.
  • Veranderingen mogen niet tot extra auto overlast leiden.
  • In Overgeest wordt het bouwen van woningen mogelijk maar alleen wanneer er voor voldoende doelgroepen zoals doorstromers vanuit sociale huur, sociale huur, koop voor starters, ouderen en specifieke woonvormen wordt gebouwd. Wij hopen dat het mogelijk is hier een Knarrenhof te realiseren.

D66 is blij dat de Raad unaniem dit amendement heeft aangenomen. Wij denken dat het belangrijk is dat de Raad een stevig kader meegeeft aan het College. Dit betekent dat het College steviger staat in onderhandeling met de eigenaren en laat de inwoners zien dat de Raad de controle op het proces wil houden.