Steun ons en help Nederland vooruit

Fractie Oegstgeest

De fractie in Oegstgeest bestaat uit 4 raadsleden, 2 plaatsvervangende commissieleden en een fractie-assistent. Heeft u vragen aan de fractie of wilt u een fractievergadering bijwonen? Mail dan naar fractied66oegstgeest@gmail.com

Contact/Sociale Media

Neem contact op of volg ons op Facebook en Twitter

Afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor de lokale afdeling. De D66 afdeling Oegstgeest-Rijnland is verantwoordelijk voor zowel Oegstgeest als Katwijk. In het bestuur zitten dus ook leden uit beide gemeenten. Zij bereiden verkiezingen en campagnes voor, ondersteunen de fracties bij activiteiten en zorgen voor onderlinge binding tussen de leden. De ambitie van het bestuur is…