Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor de lokale afdeling. De D66 afdeling Oegstgeest-Rijnland is verantwoordelijk voor zowel Oegstgeest als Katwijk. In het bestuur zitten dus ook leden uit beide gemeenten. Zij bereiden verkiezingen en campagnes voor, ondersteunen de fracties bij activiteiten en zorgen voor onderlinge binding tussen de leden.

De ambitie van het bestuur is dat de afdeling groeit en bloeit. Streven is dat D66 in Oegstgeest, ook bij de volgende verkiezingen, de grootste partij wordt. Bij D66 Katwijk willen we groeien.
Hiervoor is het nodig dat D66 zichtbaar is in de dorpen en in gesprek gaan met inwoners. Hiervoor is het nodig dat we aantrekkelijk zijn en blijven voor (nieuwe) leden.

Ter uitvoering van dit beleidsplan dat is goedgekeurd in de AAV van 7 september 2015 werken bestuur, PCC en fracties nauw samen bij de uitvoering van de volgende activiteiten:

We willen meer in verbinding staan met onze leden. Meer persoonlijk contact en uitnodigingen. Met het oog op nieuwe verkiezingen is het ook altijd belangrijk oog te hebben voor talentontwikkeling van leden
We organiseren een beperkt aantal vaste herkenbare D66 activiteiten (zichtbaar op jaarkalender website)
Voor ledenwerving in Katwijk is een apart plan met eigen activiteiten (incl. Aanvraag voor extra budget bij het landelijke bureau) Algemene afdelingsvergaderingen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de activiteiten. We willen proberen het aantal losse AAV’s zoveel mogelijk te beperken
Een van de taken van het bestuur is het ondersteunen van de fracties waaronder ontwikkeling fractieleden. Daarom zal het bestuur één keer per jaar een gesprek voeren met de individuele fractieleden en de fractievoorzitter
Het bestuur zorgt voor de afstemming met D66-afdelingen in de regio en het landelijk bureau. Het is wenselijk om de samenwerking vanuit Oegstgeest met de Leidse Regio te intensiveren

Wilt u contact opnemen met het afdelingsbestuur? Dan kunt u mailen naar bestuur@d66oegstgeest.nl

Witoe Bharos

Lid Bestuur D66 Rijnland

Carina Bos

Carina Bos

Voorzitter D66 Rijnland

Thijs de Vries

Lid, Bestuur D66 Rijnland

Marieke Vonk

Marieke Vonk

Lid Bestuur D66 Rijnland, Voorzitter Programmacommissie Oegstgeest

Michel van de Geijn

Michel van de Geijn

Bestuurslid, Communicatie