Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 6 juli 2019

D66 gaat de uitdaging aan voor meer watertappunten

In het kader van duurzaamheid, het bewust worden van het drinken van kraanwater in plaats van het kopen van PET flesjes, het tegengaan van zwerfafval, het reduceren van Co2, maar ook om de aantrekkelijkheid van ons dorp te laten zien, heeft D66 bij de behandeling van de Perspectiefnota een motie ingediend om meer publieke watertappunten in Oegstgeest mogelijk te maken.

In Oegstgeest hebben we er op dit moment één, aan de Klinkenbergerplas. Hoe mooi zou het zijn als we er meer hebben? Ons drinkwater is namelijk van hele goede kwaliteit. Een tapkraan kost de gemeente eenmalig 3800 euro en dit is dan inclusief 10 jaar gratis onderhoud. Kosten ongeveer 400 euro per jaar. En toch wilde de coalitie hier niet aan! Vanuit kosten overwegingen. Wij zeggen korte termijn denken! Daarnaast geeft de wethouder aan dat de gemeente geen capaciteit heeft in het ambtelijk apparaat om dit verder te onderzoeken. Bij Dunea moet uitgezocht worden waar in de buurt van de bestaande waterleidingen een dergelijk tappunt kan komen, en dan natuurlijk nog de vraag waar we tappunten zouden willen hebben.  Niet zoveel werk zou je zeggen….

D66 zag hier weer een mooie rol als verbinder voor de gemeente maar deze laten ze liggen. VVD noemde de motie sympathiek; nou dan weten wij wel hoelaat het is. Dat ook PrO het hier af laat weten verbaasde ons erg: hoe duurzaam zijn ze eigenlijk?

“Nee” was het antwoord van PrO wethouder Glasbeek. Hij draaide de zaak om en daagde ons uit hier een particulier initiatief van te maken. Mochten we bijvoorbeeld via Crowdfunding het geld bij elkaar weten te krijgen, dan beloofde de wethouder dit te faciliteren en wil hij de randvoorwaarden in orde maken om deze publieke watertappunten er te laten komen. D66 zal D66 niet zijn als ze zich hierdoor niet uit het veld laat slaan en het “voor elkaar wil proberen te krijgen”.

Challenge accepted! Wordt vervolgd….