Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

De toekomst van Oegstgeest ligt in de Leidse regio

De huidige coalitie heeft zichzelf opdracht gegeven richting te geven aan de bestuurlijke toekomst van ons dorp. Op basis van door Bureau Louter uitgewerkte scenario’s over samenwerken en/of samengaan in de regio zou de raad nog dit jaar een keuze moeten maken. De politiek schuift een beslissing echter voor zich uit, in ieder geval tot na de gemeenteraadsverkiezingen. De gesprekken met inwoners hebben geen eensluidend beeld opgeleverd. Ondertussen liggen er drie scenario’s waaruit een keuze moet worden gemaakt: intensieve samenwerking met Katwijk, met Katwijk en Noordwijk of in de Leidse regio.

Waarom deze discussie?

Omdat de gemeente veel taken niet meer in haar eentje kan uitvoeren, wordt al met verschillende gemeenten samengewerkt. Nieuwe ontwikkelingen maken intensivering van deze samenwerking onvermijdelijk. Taken op het terrein van zorg, welzijn en begeleiding naar werk gaan in 2015 van het Rijk naar de gemeenten. Die taken zullen met aanzienlijk minder geld moeten worden uitgevoerd. Intensievere samenwerking is noodzakelijk om de voorzieningen op een acceptabel peil te houden.

Wat is het standpunt van D66?

D66 is voorstander van verdergaande samenwerking met Leiden, Leiderdorp en ook Zoeterwoude. Oegstgeest hoort thuis in de Leidse regio. Er is veel interactie op economisch, cultureel, sociaal en sportief vlak. Inwoners van Oegstgeest maken gebruik van voorzieningen in Leiden: het Centraal Station, ziekenhuizen, universiteit en scholen, kunst en cultuur, uitgaansgelegenheden. Andersom maken inwoners in de regio gebruik van de voorzieningen in Oegstgeest, zoals winkels, scholen en het zwembad. De Leidse regio trekt al gezamenlijk op in het kader van één economische agenda en werkt ook in bijvoorbeeld het Bio Science Park intensief samen. Voordelen van samenwerking in de Leidse regio worden ook benoemd in de Toekomstvisie. Door een betere spreiding van voorzieningen wordt de kans op het behoud van een zwembad in Oegstgeest bij samenwerking met Leiden groter. Verdergaande samenwerking brengt de sterke punten in de regio met elkaar in verbinding en creëert een aantrekkelijke economische regio. Daar profiteren we allemaal van. En Oegstgeest heeft sterke punten: kwalitatief goed onderwijs, de aanwezigheid van vele zzp-ers, een prachtige woongemeente! Het groene en dorpse karakter en de maatschappelijke actieve gemeenschap zal in de Leidse regio herkenbaar kunnen blijven voortbestaan.

Het aangaan van samenwerking met Katwijk en Noordwijk ligt niet voor de hand. Noordwijk geeft aan de samenwerking met Katwijk te willen uitbouwen, alvorens Oegstgeest aan tafel te vragen. Katwijk ziet de Leidse regio als logische richting voor Oegstgeest. Ook financiële argumenten pleiten voor samenwerking in de Leidse regio. De Oegstgeester politiek heeft in 2010 voorgesorteerd op de Leidse regio door in te stemmen met een gedeeltelijke ambtelijke fusie, te weten Servicepunt71. Volgens Bureau Louter/JE Consultancy zullen de kosten van uittreding uit Servicepunt71 € 4 miljoen belopen.

De politiek is aan zet

De politieke partijen in de gemeenteraad gaan een eerlijke en duidelijke keuze uit de voorliggende scenario’s uit de weg. D66 doet dit niet en kiest met overtuiging en op kracht van argumenten voor de Leidse regio. D66 is het niet eens met het College en partijen die roepen om meer onderzoek. De argumenten liggen allemaal op tafel en meer onderzoek zadelt de belastingbetaler alleen maar op met extra kosten. De voorstanders van een referendum zijn alleen maar uit op verdere vertraging. De kans is groot dat een referendum niet tot nieuwe inzichten of een krachtig mandaat leidt. De politiek moet dan alsnog beslissen. Bovendien is de mening van de inwoners al gevraagd in het kader van de dialoogfase. Laat de Oegstgeestenaren zich uitspreken in de gemeenteraadsverkiezingen. Het is tijd om kleur te bekennen. Doormodderen op de bestaande weg is geen optie.

Gepubliceerd op 18-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018