Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 juni 2018

Reactie coalitie-akkoord

D66 Oegstgeest is blij dat er eindelijk een coalitie-akkoord ligt. De onderhandelende partijen hebben een aantal standpunten van D66 in het coalitie-akkoord overgenomen. Op delen van het gebied van Duurzaamheid, zoals het Revolving Fund, sterke gemeente en verbetering van de communicatie met inwoners zal D66 er bovenop zitten dat dit college er ook echt werk van maakt, omdat dit plannen zjjn waar D66 al jaren voor is.

Tegelijk merkt D66 Oegstgeest op dat een aantal zaken vooral bedekt blijft of wordt doorgeschoven. De OZB-verhoging van 900.000 van het vorige college wordt omarmd en verder verhoogd met een 100.000. Weliswaar gecompenseerd met minder rioolheffingen, maar het moet nog blijken of die verlaging inderdaad mogelijk zal zijn. D66 vindt dat er dan ook eerlijk gezegd moet worden dat er een belastingverhoging wordt doorgevoerd.

Extra inkomsten worden door de inwoners opgehoest en bezuinigingen worden doorgevoerd op onderwijshuisvesting en oplossingen voor verkeersknelpunten (de mobiliteitsnota). Dat is dus minder duurzaam, hoe we echt resultaten gaan bereiken en hoe we dat gaan betalen blijft onduidelijk.

D66 gaat op inhoud oppositie voeren. En het beleid kritisch volgen. De coalitie zei dat de hand werd uitgestoken naar de oppositie om samen beleid te maken. D66 neemt die uitnodiging graag aan, mits er dan ook daadwerkelijk invloed kan zijn op het beleid.