Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 juli 2020

Reactie D66 op coalitiegesprekken VVD, CDA en HvO

Sinds deze week zijn de fracties van CDA en VVD in gesprek met de fractie van Hart voor Oegstgeest (HvO) over de vorming van een nieuwe coalitie. Informateur Vincent Janssen gaf daarbij aan dat de sfeer bij de gesprekken open en constructief was en de komende weken verdere coalitiebesprekingen gevoerd gaan worden.

In een eerdere fase heeft D66 aangegeven dat coalitiebesprekingen tussen D66 en CDA/VVD nu niet aan de orde zijn. D66 wil een cultuuromslag in het gemeentehuis bewerkstelligen met een open en transparante bestuursstijl. Hierbij is vertrouwen in elkaar essentieel. Het vertrouwen in de VVD als mogelijke coalitiepartner is beschadigd tijdens de behandeling van het dossier van de Geesten. Om dit vertrouwen te herstellen wilden wij eerst een open gesprek met bij voorkeur alle betrokken partijen. Helaas heeft de VVD geconcludeerd dat deze stap geen onderdeel van de opdracht aan Vincent Janssen was, waardoor verdere gesprekken met D66 op korte termijn niet mogelijk gemaakt konden worden. Daarmee heeft D66 aangegeven dat er eerst andere mogelijke coalities verkend moeten worden.

De gesprekken die de VVD en het CDA nu voeren met de fractie van HvO zijn gericht op het vormen van een meerderheidscoalitie. Oegstgeest heeft snel een stabiele coalitie nodig die zich kan baseren op een goede onderlinge verhouding en een stevig vertrouwen tussen de verschillende partijen. Sinds het ontstaan van de coalitiecrisis met betrekking tot de Geesten is de vervangende wethouder voor dit dossier (Matthijs Huizing, VVD) in gesprek met de eigenaar van het Kasteel en de Julianaschool om te kijken hoe het bestemmingsplan gecorrigeerd kan worden. We kunnen er vanuit gaan dat dit voor deze projectontwikkelaar zakelijke en stevige onderhandelingen zijn.

Het is daarom belangrijk dat de wethouder vanuit een meerderheidscoalitie snel een duidelijk mandaat krijgt en dat HvO met overtuiging kan zeggen dat zij achter de door Matthijs Huizing in gang gezette stappen staan. De afgelopen maanden waren de inzichten van HvO op verschillende dossiers, zoals de Geesten, ASC en Nieuw Rhijngeest Zuid, sterk afwijkend van de inzichten van de VVD en het CDA. Het volgende college moet de komende maanden belangrijke keuzes maken op deze dossiers, waarbij duidelijkheid essentieel is.

D66 zal de komende periode net als voor de val van de coalitie van VVD, CDA en Progressief Oegstgeest constructief meewerken aan het oplossen van actuele problemen in Oegstgeest.

Zoals wij in ons gesprek met de informateur aangegeven hebben, vindt D66 communicatie en samenwerking tussen raadsfracties, tussen raad en College en tussen bestuur en inwoners belangrijk en we zullen onze rol daarin pakken. Want zoals we ook in ons verkiezingsprogramma in 2018 hadden staan: D66 vindt het tijd voor een cultuuromslag in het gemeentehuis!