Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 september 2020

Reactie op ‘nader coalitieakkoord’ VVD-CDA-PrO

D66 heeft met verbazing naar de herrijzenis van de coalitie tussen Progressief Oegstgeest, de VVD en het CDA gekeken. Gezien de enorme botsing die in juni binnen deze coalitie plaatsvond en de haast waarmee er gelijmd is maken wij ons zorgen over de stabiliteit van deze coalitie, de transparantie van de afspraken die in de onderhandelingen gemaakt zijn en de schade die Oegstgeest de afgelopen maanden heeft opgelopen.

Stabiliteit

De coalitie tussen PrO-CDA-VVD is in juni heel broos gebleken. In het dossier rond de Geesten hadden we te maken met een wethouder van PrO die dreigend zwaaide met zijn portefeuille om de coalitiepartijen in het gareel te houden. Daarnaast zagen we een CDA dat achteroverleunde en toekeek terwijl de VVD met vuur aan het spelen was midden tussen de brandbare dossiers van de coalitie, wat De Geesten toch is gebleken.

Voor D66 was het belangrijk met het oog op de stabiliteit van de coalitie om eerst samen terug te kijken op wat hier gebeurd is en hoe je dit zou moeten voorkomen, maar dit bleek voor de VVD een stap te ver. De coalitie moest eerst rond zijn voordat we tijd zouden hebben elkaar in de ogen te kijken.

Voor PrO is dit blijkbaar anders. Na twee weken onderhandelen over de inhoud lijkt de vertrouwensbreuk van juni weggestopt en begraven. Waar in juni niemand de coalitie wilde redden is nu onder leiding van Ruud Koole de oplossing gevonden: er wordt vanaf nu regelmatig een coalitieoverleg gehouden om de onderlinge samenwerking te bevorderen. Voor D66 is het echt onbegrijpelijk dat dit niet al lang gebeurde, maar ook dat dit als een doorbraak wordt gezien in de eerder zo zwaar gewogen vertrouwensbreuk tussen PrO en CDA/VVD.

Dit speelt zich allemaal af tijdens de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog en dat maakt de hele gang van zaken extra onprofessioneel. De gemeente heeft naast de lopende urgente zaken, zoals goede huisvesting voor onze kinderen op de Leo Kannerschool, nu ook te maken met een lokale overheid die veel extra bevoegdheden heeft gekregen om de crisis te bezweren en hoogoplopende kosten om de gemeenschap draaiende te houden. Midden in deze crisis hebben we dus een instabiele coalitie die drie maanden lang vooral druk is geweest met zichzelf in plaats van het besturen van ons dorp en de controle daar op.

Wij zijn dus niet overtuigd van de stabiliteit van deze nieuwe/oude coalitie waar deze eerder al zeer wankel is gebleken.

Transparantie

D66 maakt zich zorgen over de onderhandelingen zoals deze de afgelopen weken hebben plaatsgevonden. Debatten over zware actuele thema’s zijn nu aan de onderhandelingstafel van drie partijen besproken en afgestemd. Van enige transparantie naar de inwoners is geen sprake.

De formulering van de (nieuwe) afspraken kan D66 veelal steunen. Jeugdzorg moet gegarandeerd worden, de Leo Kanner snel naar de Julianaschool, we staan onverkort achter de doelstellingen voor de energietransitie en voor De Geesten pakken we snel door met de vastgestelde gebiedsvisie. In tijden van corona moet er ruimte zijn voor schuldhulpverlening en steun voor ondernemers, alhoewel de coalitie deze laatste categorie vergeten lijkt.

Wat onduidelijk blijft is hoe de coalitie bedacht heeft dit te gaan realiseren. Hoe blijft de energietransitie voor onze inwoners betaalbaar? Waar halen we de financiële middelen vandaan om de tekorten vanwege corona en de jeugdzorg te dekken? En welke afspraken heeft de coalitie met de projectontwikkelaar gemaakt om verder te kunnen met de Julianaschool en de Geesten? Hierop ontbreekt nu alle transparantie en de komende periode waarschijnlijk ook elk debat in de raad. De coalitie is immers zo broos dat geen van de partijen zich zal wagen aan een ingewikkeld debat over wat aan de coalitietafel al is afgesproken.

Blijvende schade

Dat deze coalitiecrisis Oegstgeest niet versterkt heeft mag duidelijk zijn. De coalitie heeft vorig jaar zelf in een mededeling aangegeven dat verschillende dossiers zijn stilgelegd omdat het ambtelijk apparaat de werkdruk niet aan kan. Dit is niet geholpen met de bestuurlijke crisis van de afgelopen maanden. De gemeente heeft moeite om haar essentiële takenpakket uit te voeren en de coalitie partijen hebben met hun toneelspel de ambtenaren de afgelopen maanden extra belast.

Waar was dit voor nodig? In een stabiele coalitie waarin transparantie en vertrouwen voorop staan gebeuren dit soort “ongelukjes” niet.  Het nu gepresenteerde akkoord heet “Nader coalitieakkoord”, maar nadere afspraken hebben wat D66 betreft geen crisis in een coalitie nodig. Hiermee nemen PrO, VVD en CDA een onverantwoord risico met de belangen van Oegstgeest.

Wat de gevolgen voor Oegstgeest gaan zijn gaat de komende periode blijken. Binnenkort staat de jaarbegroting op de agenda waarin onder andere duidelijk wordt wat de extra kosten rondom het dossier De Geesten gaan zijn. Daarnaast spelen momenteel ook belangrijke regionale discussies waar Oegstgeest nu aan de zijlijn staat. Denk aan de discussie rondom SP71, waarin de toekomst over de ambtelijke samenwerking in de regio op de agenda staat of de gesprekken om de jeugdzorg in de regio uitvoerbaar en betaalbaar te houden. De oproep van de coalitie aan het College om “betekenisvolle stappen te zetten” is onvoldoende richting op deze dossiers en bewijst nogmaals dat deze coalitie hier geen visie op heeft.

D66 maakt zich zorgen over de stabiliteit van de coalitie voor de komende anderhalf jaar, over de transparantie van de gemaakte afspraken en de schade die Oegstgeest met deze zelf veroorzaakte crisis heeft opgelopen. We zullen ons vol inzetten om de noodzakelijke dossiers op tafel te krijgen en het samen met belanghebbenden in het dorp tot een succes te maken. Daar kan Oegstgeest op blijven rekenen!