Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 februari 2018

Standpunt Oegstgeester Courant: Mobiliteit

D66 vindt het belangrijk dat alle inwoners van Oegstgeest mobiel kunnen zijn. Bij ons staan de fiets, de verkeersveiligheid en openbaar vervoer voorop.

Daarom zetten wij de komende jaren in op veilige fietsroutes en voldoende plaatsen om de fiets te kunnen stallen. Voor de veiligheid van fietsers en automobilisten moet er een goede ontsluiting van de wijken komen, in het bijzonder in Nieuw Rhijngeest. Ook willen wij extra aandacht voor de verkeerssituatie rond scholen en sportverenigingen. D66 is tegen betaald parkeren en voor voldoende parkeerruimte bij nieuwgebouwde woningen.

Wie minder mobiel wordt, is afhankelijk van openbaar vervoer. Voor D66 heeft een goede busverbinding voor de Lange Voort en Poelgeest prioriteit. Ook Schiphol heeft onze aandacht. Onlangs is een motie van D66 over nachtvluchten vanaf Schiphol unaniem aangenomen. Oegstgeest moet met de regio een vuist vormen tegen meer geluidsoverlast en luchtvervuiling vanuit Schiphol.

D66 zet in op duurzame mobiliteit in Oegstgeest!