Steun ons en help Nederland vooruit

Aandacht voor retail en MKB

Wij willen meer aansluiting zoeken bij economische activiteiten in de regio zoals het kenniscentrum Economie071. Met winkeliersverenigingen en PVOO willen we samenwerken om volledig Fair trade te worden. We willen verder gaan met ruimte voor zondagsopenstelling en meer ruimte geven voor evenementen, waarbij voldoende rekening gehouden moet worden met omwonenden. Ook gaan we tempo maken bij het uitwerken van de Retailvisie Leidse regio. Bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de winkelgebieden vergroten. En we kunnen het MKB meer kansen geven om mee te doen met gemeentelijke aanbestedingen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018