Steun ons en help Nederland vooruit

Bedrijventerreinen ontwikkelen

Regulier overleg tussen overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen continueren en verbeteren. Bijvoorbeeld de wethouder weer deel laten uitmaken van de BioScience Park Vereniging. Procedures en regelgeving waar mogelijk vereenvoudigen en verminderen, denk aan het hanteren van een meldingsplicht in plaats van een vergunningsplicht. Bij plannen voor nieuwe terreinen zijn kwaliteit van vormgeving en inrichting leidend. Bio Science Park actief verder ontwikkelen in de komende periode. Infrastructuur en bereikbaarheid van bedrijventerreinen aanpakken, zoals bij het Bio Science Park, het MEOB-terrein en Deelgebied 10. Goede informatie verstrekken via het Ondernemersloket van Economie 071.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018