Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaam wonen

D66 wil verder werken aan meer duurzaamheid en een beter milieu. Oegstgeest kan een voortrekkersrol nemen op bijvoorbeeld het gebied van energiebesparing. Wij willen minimaal de in de regio afgesproken 2 % energiebesparing voor bedrijven en consumenten in 2030 realiseren. Nu is het moment voor het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen. We werken samen met bestaande bewonersorganisaties.

Minder energie gebruiken

Zonnepanelen op scholen, winkelcentra, het gemeentehuis, woonhuizen. Verenigingen van eigenaren en de woningbouwcoöperatie worden uitgedaagd flats naar minimaal energielabel C te brengen met isolatie en zonnepanelen. Ook in het beschermde dorpsgezicht willen we meer mogelijkheid geven; er zijn steeds meer mogelijkheden om bij verduurzaming toch het oorspronkelijke karakter van de woning te behouden.

Nieuwbouw = duurzame bouw

Nieuwe woningen gaan we energieneutraal bouwen, met duurzame (hergebruikte) materialen.

Stoppen met gas

Nieuwe woningen worden bij voorkeur direct aangesloten op de stadsverwarming of andere duurzame alternatieven voor gas. Ook willen we woonwijken stapsgewijs aansluiten op stadsverwarming.

Duurzaamheidscoördinator en ambassadeurs

D66 stelt voor om een duurzaamheidscoördinator aan te stellen, die de rol krijgt om inwoners en ondernemers meer bewust te maken van energiebesparingsmogelijkheden. Eventueel kan de gemeente ook inwoners als ambassadeur aanstellen. Met gebruik van nieuwe technieken kan het karakter van de huizen behouden blijven.

Duurzaamheidsfonds

Activering van het door D66 geïnitieerde revolving duurzaamheidsfonds maakt het mogelijk voor inwoners om investeringen te doen in het verduurzamen of levensloopbestendig maken van hun woningen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018