Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame burgerinitiatieven

D66 wil dat de gemeente duurzaamheidinitiatieven van inwoners en ondernemers stimuleert en ondersteunt. De gemeente heeft de rol van intermediair en helpt partijen bij elkaar te brengen. Een goed initiatief is de lokale Werkgroep Duurzaamheid, waarin inwoners en organisaties meedenken over het duurzaamheidbeleid en concreet werken aan uiteenlopende projecten. Door burgers opgerichte energiecoöperaties worden door de gemeente gestimuleerd en ondersteund. Voor bouw- en aanlegactiviteiten voor aantoonbaar duurzame projecten moeten lagere legestarieven gaan gelden. Inzicht in energiegebruik, energiebesparing en recycling Slimme energiemeters geven inzicht in het energiegebruik in de woningen. De gemeente moedigt de plaatsing hiervan aan en gaat deze ook zelf gebruiken. De gemeente voert een actief energiebeleid aan de hand van een klimaatkaart van de gemeente. D66 wil dat de gemeente initiatieven ondersteunt voor de isolatie en het energiezuinig maken van particuliere woningen. Bij de isolatie van monumenten zal rekening worden gehouden met de specifieke monumentale waarden. De Wet milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen tot het nemen van energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. D66 wil dat de gemeente de bedrijven en instellingen adviseert over mogelijke maatregelen en dat deze wettelijke verplichting actief wordt nageleefd. Wat D66 betreft wordt afval zoveel als voor een effectieve recycling nodig is gescheiden ingezameld en verwerkt. De openingstijden van de gemeentewerf worden uitgebreid naar de middag.

Laatst gewijzigd op 16 maart 2014