Steun ons en help Nederland vooruit

Goed contact met de wijkagent en BOA’s

Wij wonen in een rustig en veilig dorp. Het is niet nodig bang te zijn, tegelijk is D66 niet naïef in deze snel veranderende wereld. We volgen ontwikkelingen als ondermijning door criminelen, cybersecurity en terrorisme. Burgers zijn in ons dorp oplettend en melden verdachte zaken via buurtapps. De gemeente blijft meewerken aan Buurtapps voor buurtpreventie bijvoorbeeld door het plaatsten van borden. Deze worden bedoeld waarvoor ze zijn, naming en shaming moeten worden voorkomen. Het contact met de eigen wijkagent en BOA’s is belangrijk: zij weten wat er speelt. Graag zien wij dat de wijkagent spreekuur in de wijken houdt en nauw samenwerkt met het Sociaal Team.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018