Steun ons en help Nederland vooruit

Groene buffer van de Leidse regio

Met buurgemeenten en de provincie werken we aan ons aandeel in de Leidse Ommelanden, aan het versterken van natuur, landschap en recreatie. Het is hard nodig om na te denken hoe we de groene omgeving nog beter kunnen benutten. Met het oog op klimaatverandering, wat leidt tot hittestress en wateroverlast. Wat D66 betreft krijgen we een nog groener dorp. De gemeente mag hier meer in investeren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018