Steun ons en help Nederland vooruit

Meer aandacht voor preventie

Mensen bewustmaken gezond te leven, op tijd hun woning aan te passen of te blijven werken aan contacten in de buurt en in het verenigingsleven. D66 vertrouwt hierbij op de kracht van mensen zelf. Wel denken wij dat we meer mensen bereiken door samenwerking en uitwisseling tussen sportclubs, buurtverenigingen, burgerinitiatieven zoals Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest, scholen, woningbouwverenigingen en ondernemers. Samen kunnen zij veel betekenen voor (jonge) mantelzorgers en mensen die er alleen voorstaan. Het zou goed zijn als door korte lijnen met het Sociaal Team Oegstgeest tijdig signalen doorkomen als professionele ondersteuning nodig is.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018