Steun ons en help Nederland vooruit

Meer inzet op duurzaamheid & innovatie

Kennis delen over duurzame technieken en initiatieven voor het stimuleren van circulaire economie, energiebesparing, energietransitie en gebruik van technologische toepassingen zoals the Internet of Things. Hier werken we samen binnen de Leidse regio. Extra aandacht geven aan startups. De Leidse Hubspot uitbreiden naar Oegstgeest, een plek waar studenten en ondernemers samen innovaties uitdenken. Een Stimuleringsfonds oprichten voor Nieuwe Ondernemers (niet te verwarren met Ondernemersfonds) waarbij gedeelde financiële verantwoordelijkheid tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers voor de hand ligt. Doorgaan met het duurzaam inkopen van goederen en diensten samen met omliggende gemeenten, waarbij ook aandacht is om mensen uit de bijstand te laten re-integreren. Kleinschalige zonneenergieprojecten stimuleren en faciliteren. Werken aan een breder circulaire economie. Bijvoorbeeld met een regionale ontwikkelingsmaatschappij of Living Lab zoals in Leiden waar klanten met wensen en ondernemingen met ideeën samen innovaties uitdenken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018