Steun ons en help Nederland vooruit

Regionale samenwerking

D66 wil dat Oegstgeest met de regiogemeenten het Burgemeestersconvenant ondertekent. Door ondertekening van dit ‘Covenant of Mayors’, dat al door 5.000 Europese gemeenten en regio’s is ondertekend, verbinden ondertekenaars zich ertoe tegen 2020 de Europese 20% CO2- reductiedoelstellingen te bereiken door de energie-efficiëntie met 20% te verhogen en het aandeel van duurzame energiebronnen in de totale energiemix tot 20% te verhogen. Deelname aan het convenant draagt bij aan investeringen op het gebied van duurzaamheid in de regio en aan werkgelegenheid. Oegstgeest zou in het verband van de Leidse regio veel meer gebruik moeten maken van de mogelijkheden en kansen die Europa biedt, zoals op het terrein van subsidies voor verduurzaming en energiebesparing, maar ook voor de kennis en ervaring op deze terreinen. Oegstgeest heeft de verantwoordelijkheid in regionaal verband te zoeken naar mogelijkheden voor duurzame energieopwekking, waarbij altijd rekening moet worden gehouden met het groene en dorpse karakter van Oegstgeest

Laatst gewijzigd op 16 maart 2014