Steun ons en help Nederland vooruit

Samen met scholen onderwijs beter maken

Onderwijs schept kansen. Het is een belangrijke weg naar persoonlijke groei en ontwikkeling. Daarom wil D66 dat iedereen een leven lang kan leren om het maximale uit zijn of haar talenten te halen. Onderwijs is voor ons het antwoord om maatschappelijke tweedeling te bestrijden. D66 stimuleert dat iedereen zijn of haar talent ontdekt en ontwikkelt. Dat doen we door ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk wordt geïnvesteerd in onderwijs. D66 ziet graag dat iedereen de scholing krijgt die bij hem of haar past. Passend onderwijs zorgt voor scholing die aansluit bij de talenten of beperkingen van een kind. De gemeente moet ervoor zorgen dat jeugdzorg en onderwijs op het gebied van passend onderwijs lokaal en regionaal nauw met elkaar samenwerken. Maar ook kunnen de gemeente en scholen veel beter samenwerken. Bijvoorbeeld om kinderen in armoede te ondersteunen met huiswerkbegeleiding of een computer, stimuleren van gezond eten en bewegen, kinderen die uit het buitenland komen sneller Nederlands te leren, voorschoolse educatie snel in te zetten bij kinderen met achterstanden en jeugdhulp beter te laten aansluiten op school. Met behoorlijk wat oude schoolgebouwen ziet D66 mogelijkheden voor de school als centrum met een brede functie in de buurt. Passend onderwijs wordt beter mogelijk door te letten op rolstoeltoegankelijkheid en door het inrichten van rustruimtes.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018