Steun ons en help Nederland vooruit

Samenwerken in Leidse regio

D66 is ervan overtuigd dat intensief samenwerken met buurgemeenten nodig is. Ook nu gebeurt dit al op tal van de terreinen en de samenwerking zal verder toenemen. Denk aan verbeteren van de bereikbaarheid van het Bioscience Park, goed organiseren van zorg of een woonvisie waarin we bepalen waar woningen voor gezinnen of ouderen komen. D66 vindt het daarom tijd om keuzes te maken over hoe we in de toekomst gaan samenwerken. Besluiten over de toekomst willen wij niet overhaast nemen. Fusie tot één gemeente van de Leidse regio vinden wij wel het beste perspectief, want op lange termijn zijn voorzieningen bij een fusie beter op peil te houden.

Duidelijke voorwaarden

  1. Oog houden voor het dorpse karakter, oftewel onze verenigingen, de gemeenschap, het groen en de eigen winkelgebieden.
  2. De nieuwe gemeente investeert stevig in meer participatie en onderzoekt een andere inrichting van de democratische vertegenwoordiging zoals coöperatieve wijkraden.
  3. Bestuur en ambtelijk apparaat zijn na fusie klaar voor de toekomst en de dienstverlening verbetert.
  4. Raadsleden zijn betrokken bij ons dorp, het contact met het bestuur is laagdrempelig.
  5. De besluitvorming en controlerende rol zijn transparant en begrijpelijk.

Meer invloed

In de huidige samenwerkingsverbanden heeft Oegstgeest te weinig invloed en D66 vindt dat raadsleden beter dan nu moeten kunnen controleren wat er besloten wordt. Dat gaat het beste bij een fusie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018