Steun ons en help Nederland vooruit

Een toekomstvaste begroting: geen schuld doorschuiven

De financiën van de gemeente ontwikkelen zich in de goede richting. Het verlies van Nieuw Rhijngeest is genomen en gelukkig trekt de verkoop van woningen weer aan. De schuld is gedaald van €90 naar €50 miljoen. Dat is niet genoeg om tot een gezonde financiële situatie te komen. Schuldreductie en terughoudendheid in investeringen blijven nodig. Er is op dit moment eigenlijk geen ruimte voor tegenvallers. D66 is er echter niet voor te kiezen voor een absolute ondergrens in de uitgaven als de consequenties daarvan niet duidelijk zijn. We vinden sommige publieke investeringen belangrijk – bijvoorbeeld in goed onderwijs en schone energie – omdat die juist op de lange termijn profijt opleveren. Nu we belangrijke keuzes moeten maken willen wij de invloed van inwoners vergroten bij de totstandkoming van de begroting. Dit kan met een systeem van ‘participatief begroten’ of een ‘burgerbegroting’ waarbij bedrijven en bewoners zeggenschap en invloed krijgen over de vraag aan welke prioriteiten de gemeente geld besteedt. Met elkaar zoeken we naar een balans tussen reguliere lasten, investeringsprojecten en lokale lasten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018