Steun ons en help Nederland vooruit

De weg naar zorg vinden

De afgelopen paar jaar is veel veranderd in de zorg. D66 ziet dat de ingeslagen weg werkt, maar er is nog genoeg te doen. Niet iedereen vindt de weg naar het Team Sociale Ondersteuning en het Jeugd- en Gezinsteam. Mensen voelen zich niet altijd gesteund door de teams. Daarbij vragen we aandacht voor de ondersteuning van bijvoorbeeld overbelaste mantelzorgers en ouders die de weg zoeken naar hulp.

Zelf de regie

Mensen hebben wel ideeën over wat nodig is. Daarvoor willen wij met PGB de ruimte geven, indien nodig. Soms zijn mensen zoekende. Ze hebben vaak te maken met veel verschillende partijen. Het is belangrijk dat breder wordt gedacht dan alleen de rol van de gemeente. Uit de evaluatie van de jeugdhulp blijkt bovendien dat de weg naar definitieve hulp lang is. Wij willen een goede sociale kaart en een coach of begeleider bieden die met mensen meedenkt om de zorg geregeld te krijgen, breder dan het zorgdeel dat de gemeente levert. Daarbij is aandacht nodig voor overgang van jeugdhulp naar ondersteuning als je 18 wordt. Ook willen we mensen zoveel mogelijk online zelf laten regelen door hen toegang geven tot het eigen digitale dossier.

Extra aandacht voor de meest kwetsbaren

Ouderen, dementerenden, verwarde mensen, dak- en thuislozen zijn kwetsbaar. Zeker als zij zelfstandig wonen. Door alle veranderingen in de zorg komt aandacht voor hen steeds meer bij de gemeente te liggen. Het is belangrijk dat de teams hier klaar voor zijn. Wij willen extra inzet op schuldhulpverlening en psychiatrie, we willen dan oog voor het hele gezin. Ook willen wij prioriteit geven aan huisvesting als mensen op straat dreigen te raken. Opvang van dak- en thuislozen voor Oegstgeest blijven we organiseren met Leiden.

Benut nieuwe inzichten

Innovaties en nieuwe kennis benutten zoals Mobility Mentoring: een instrument om mensen meer inzicht te geven in wat zij wel kunnen en hen te helpen stap voor stap de regie op hun leven terug te krijgen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018