Steun ons en help Nederland vooruit

Zelf aan de slag in de buurt

Naar elkaar omkijken is in Oegstgeest vanzelfsprekend. Dat koesteren we graag. De gemeente kan de verbondenheid stimuleren. Door mensen de mogelijkheid te geven samen groen of een speeltuin in te richten of te onderhouden. D66 wil zeggenschap van inwoners over de inrichting van hun eigen leefomgeving. Inwoners krijgen de ruimte om zelf hun omgeving mee in te richten en onderhouden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018