Steun ons en help Nederland vooruit

Zorgvuldige participatie

We gaan participatietrajecten professioneler organiseren, zoals in de D66-motie participatie staat. We starten met pilots die we met alle betrokkenen evalueren om te leren. Alle lopende participatietrajecten bekend maken via de gemeentelijke website. D66 wil dat iedereen zich vrij voelt inbreng te geven. D66 gaat er bij de invoering van de omgevingswet op letten dat de gemeente nog meer aan de voorkant probeert belanghebbenden te betrekken bij beslissingen en met hen in gesprek gaat.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018