Steun ons en help Nederland vooruit

Bloeiend Dorp

We mogen met elkaar trots zijn op alle initiatieven en op de vrijwilligersorganisaties die inwoners draaiende houden.

Groen Dorp bij de Stad

De groene omgeving van Oegstgeest, de vele voorzieningen en de dorpse sfeer en uitstraling maken Oegstgeest uniek om in te wonen.

Groene Groei

D66 ziet kansen om Oegstgeest aantrekkelijker te maken voor bedrijven en instellingen om zich te vestigen.

Duurzaam Bereikbaar

De bereikbaarheid moet beter. Verkeersveiligheid, openbaar vervoer en de fiets voorop.

Gelijke Kansen voor Iedereen

D66 wil dat iedereen kan meedoen en als iemand ondersteuning nodig heeft, dan alleen met behoud van eigen regie.

Krachtig Bestuur

D66 hecht veel waarde aan goed bestuur samen met de inwoners.