Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Toegankelijk en transparant

D66 meent dat mensen samen de samenleving ‘maken’ en elkaar daarbij versterken. De gemeente heeft een faciliterende rol en creëert randvoorwaarden. De huidige financiële situatie vraagt om creatieve oplossingen. D66 meent dat Oegstgeest alles in het werk moet stellen om in goede samenwerking tussen inwoners, ondernemers en gemeente tot deze creatieve oplossingen te komen.

D66 streeft naar gezonde gemeentefinanciën. De begroting moet oplossingsgericht, sluitend en solide zijn en de continuïteit en de weerbaarheid van de financiën moeten gewaarborgd worden. D66 steunt inspanningen om de meerjarenbegroting van de gemeente opnieuw in evenwicht te brengen. D66 wil daarnaast blijven investeren in de toekomst, zoals in onderwijs en innovatie.

Een toegankelijk en transparant bestuur met een goede financiële verantwoording