Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veiligheid en de publieke ruimte

Oegstgeest is een aantrekkelijke woongemeente en de invulling van de publieke ruimte is een belangrijke reden hiervoor. D66 zet zich in voor het behouden van goede omstandigheden voor wonen en werken. Om dit voor de toekomst te verzekeren moet de gemeente een goede kwaliteit en een duurzame inrichting van het dorp garanderen. Bouwen moet afgestemd zijn op de specifieke wooneisen op de korte en lange termijn en de bereikbaarheid van alle delen van het drop is een onderwerp dat constante aandacht behoeft.

D66 streeft ernaar dat Oegstgeest niet alleen veilig is, maar ook veilig voelt. Dit is een essentieel onderdeel van het dorpse karakter van Oegstgeest. Wanneer de directe leefomgeving als onveilig of onprettig wordt ervaren, schaadt dit het woongenot en de ontwikkeling van kinderen. De gemeente moet problemen in goed overleg met de buurt, de wijkagent en verschillende betrokkenen aanpakken. De dialoog moet de leidraad zijn van het veiligheidsbeleid. Saamhorigheid draagt bij aan veiligheid. D66 wil daarom - uit veiligheidsoverwegingen, maar ook uit sociale overwegingen, maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan saamhorigheid steunen en stimuleren.

Saamhorigheid en goede omstandigheden voor wonen en werken