Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg, Onderwijs en Ontwikkeling

D66 kiest op het gebied van zorg en welzijn voor een integrale aanpak, met één centrale intake-procedure en één centrale zorgcoördinator. Daarbij horen wijkgebonden zorg en een actieve ondersteuning van zorgvrijwilligers.

D66 hecht grote waarde aan de ontwikkeling van jonge mensen en zet in op een prettig leef- en leerklimaat. Daarbij horen hoogwaardig primair en voortgezet onderwijs, multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen en voldoende aanbod van jongerenactiviteiten.

D66 is voor behoud en versterking van de diversiteit van sportaccommodaties, inclusief een zwembad in Oegstgeest. De sportaccommodaties dienen toegankelijk te zijn voor een breed publiek, met aandacht voor specifieke doelgroepen en leeftijdscategorieën.

Integraal, met aandacht voor mensen en efficiënt gebruik van middelen.