Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 april 2020

Update fractie april 2020: de enorme impact van de coronacrisis

Het is ongekend wat voor een impact de Coronacrisis op iedereen om ons heen heeft. We hebben als fractie veel respect voor iedereen die vanuit de gemeente en in het dorp vol aan de slag gegaan is in de zorg, op de scholen of gewoon voor elkaar in de straat of in de wijk. Het is duidelijk dat onze winkeliers en ondernemers zware tijden meemaken waarin ze alle steun kunnen gebruiken. En ook voor iedereen die alleen thuis zit of juist overloopt met een gezin met werk en thuisonderwijs is aandacht en waardering op zijn plaats.

Corona updates burgemeester
Sinds de start van de crisis zijn er geen fysieke vergaderingen meer geweest van de gemeenteraad. Wel praat de burgemeester bij monde van het College ons wekelijks intensief bij. In deze overleggen volgen we nadrukkelijk het contact van de burgemeester in de veiligheidsregio en van de wethouders met sportverenigingen, scholen en ondernemers. En proberen we samen met wat we zelf waarnemen in het dorp een goed beeld te krijgen van wat er speelt.

Onderwerpen die daarbij aan de orde zijn:
• de informatievoorziening vanuit de gemeente naar alle inwoners
• hoe de handhaving loopt bij bijvoorbeeld de klinkenbergerplas
• of er sprake is van veel samenscholingen op straat
• of onze hulpverleners genoeg beschermingsmiddelen hebben om hun werk te kunnen doen
• hoe het loopt bij de scholen en of er kinderen zijn die om één of andere reden extra hulp nodig hebben.
• ook de maatregelen rond de afvalinzameling en de gemeentewerf een continu punt van aandacht.

Als laatste punt is het belangrijk vooruit te kijken op de gevolgen voor de gemeentefinanciën. Het college brengt op dit moment in kaart welke gevolgen er zullen zijn, maar dat zal ook de gemeente zwaar vallen, dat is niet te vermijden.

Informatie: https://www.oegstgeest.nl/gemeente/inwoners/actueel/coronavirus-covid-19/

Waardering voor onze scholen, sportverenigingen en cultuurorganisaties
Voor de D66 fractie is het belangrijk contact te houden met alle scholen, sportverenigingen en cultuurorganisaties in het dorp. Dit verwachten we ook van de wethouder. We weten inmiddels dat een aantal sportverenigingen en cultuurorganisaties hebben aangegeven het niet lang vol te gaan houden. De D66 fractie vindt het belangrijk dat de gemeente waar het kan een ondersteunende rol pakt om te zorgen dat iedereen na de crisis weer verder kan.

Zorgen om onze ondernemers en winkeliers
De Corona crisis heeft zeker voor de ondernemers, winkeliers en ZZP’ers in Oegstgeest ook grote gevolgen. De D66 fractie heeft onlangs met de winkeliersverenigingen gesproken om de stand van zaken te peilen. De zorgen zijn groot en de persoonlijke verhalen soms heftig.
Als hart onder riem hebben wij bij een lokale kweker een partij tulpen opgekocht en deze bij alle winkeliers in de Kempenaerstraat en de Lange Voort uitgedeeld. Dat werd enorm op prijs gesteld.

       

 

Het kabinet heeft inmiddels een heel pakket aan economische maatregelen afgekondigd. Deze zijn bedoeld voor bedrijven zodat ze hun personeel door kunnen betalen maar bieden ook aan zelfstandigen een overbrugging via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden. D66 is blij met deze maatregelen. Maar wat zijn de gevolgen voor ondernemers, winkeliers en de vele ZZP’ers die Oegstgeest telt?

Voor ons aanleiding om aandacht te hebben voor de volgende inhoudelijk punten:
• Welke rol kan de gemeente spelen om een oproep te doen aan verhuurders om coulance te betrachten voor het innen van de huren?
• Op welke regelingen kunnen ondernemers in Oegstgeest een beroep doen en worden ze daar ook actief door de gemeente over geïnformeerd?

De gemeente heeft een speciale pagina ingericht met informatie voor ondernemers, zoals de tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) en de beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS):
https://www.oegstgeest.nl/gemeente/inwoners/actueel/coronavirus-covid-19/ondernemers/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Het is nog niet bekend hoeveel daar door mensen uit Oegstgeest gebruik van wordt gemaakt.
Wat ook net van start is gegaan is de mogelijkheid tot uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. Dit wordt bekeken door de BSGR en ook daarvan is nog niet bekend om welke aantallen het gaat. Die cijfers krijgen we nog na verloop van tijd.

Online vergaderen
De komende weken gaan we ook weer van start met de vergaderingen van de gemeenteraad. De eerste online besluitvormende vergadering vindt op 23 april plaats. Deze is, als alles goed gaat, live te volgen via de gemeentesite en Unity. Tijdens de vergadering zal digitaal gestemd worden en voor de inspraak van inwoners is de griffie aan de slag met het realiseren van goede oplossingen. Deze week hebben we een korte oefensessie gehad, want het is voor iedereen wennen om dit goed te doen. De agenda is meteen overvol met een aantal stevige inhoudelijke onderwerpen als de lokale woonvisie.

Gebiedsvisie de Geesten
In mei worden ook de oordeelsvormende vergaderingen online gehouden. Een van de belangrijkste onderwerpen is de gebiedsvisie voor De Geesten. De D66 fractie heeft de afgelopen maanden al een aantal mooie toezeggingen binnen gehaald bij de wethouder, zoals het behoud van het Entreegebouw. De berichten die onlangs zijn verschenen zoals van de eigenaren in het gebied zoals Rivierduinen laten zien dat het onderwerp gevoelig ligt. We blijven ons ook de komende tijd inzetten voor een goede invulling van het gebied: toekomstgericht, groen en voor iedereen.

De fractie van D66 Oegstgeest